Thứ tư,  24/07/2024

Chính sách mới, quyết định mới

Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2033/QĐ-TTg với những nội dung: Hoạch định lại vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cách thức xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất...Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho đề án khoảng 1.340 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2009-2015 cần 800 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 cần 540 tỷ đồng. Theo quy hoạch, việc nuôi cá tra phát triển chủ yếu ở khu vực ven sông Tiền và sông Hậu gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp với diện tích tối đa năm 2015 là 11 nghìn ha và năm 2020 là 13 nghìn...

Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2033/QĐ-TTg với những nội dung: Hoạch định lại vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cách thức xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất…

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho đề án khoảng 1.340 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2009-2015 cần 800 tỷ đồng, giai đoạn 2016 – 2020 cần 540 tỷ đồng. Theo quy hoạch, việc nuôi cá tra phát triển chủ yếu ở khu vực ven sông Tiền và sông Hậu gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp với diện tích tối đa năm 2015 là 11 nghìn ha và năm 2020 là 13 nghìn ha.
Theo Nhandan.com.vn