Thứ năm,  25/07/2024

Thi hành án dân sự tỉnh: Một năm nỗ lực giải quyết án tồn đọng

Năm 2009 là năm có nhiều sự kiện đối với cơ quan Thi hành án (THA) các cấp. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật THA dân sự và thay đổi về cơ quan quản lý; cơ quan THA tỉnh chuyển trụ sở làm việc đến địa điểm mới, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động còn thiếu; việc xây dựng kho vật chứng THA và trụ sở cơ quan THA còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo về THA dân sự còn nhiều hạn chế… Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng sự đoàn kết và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ trong ngành, vận dụng linh hoạt những biện pháp, cách làm hay khi thực hiện nhiệm vụ nên công tác THA đã có nhiều khởi sắc. Kết quả THA cả về việc và về tiền đều đạt yêu cầu đề ra của Bộ Tư pháp, đáng ghi nhận hơn cả là việc giải quyết án tồn đọng.Từ nhiều năm nay, việc giải quyết án tồn đọng luôn là vấn đề nan giải đối với các...

Năm 2009 là năm có nhiều sự kiện đối với cơ quan Thi hành án (THA) các cấp. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật THA dân sự và thay đổi về cơ quan quản lý; cơ quan THA tỉnh chuyển trụ sở làm việc đến địa điểm mới, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động còn thiếu; việc xây dựng kho vật chứng THA và trụ sở cơ quan THA còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo về THA dân sự còn nhiều hạn chế…

Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng sự đoàn kết và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ trong ngành, vận dụng linh hoạt những biện pháp, cách làm hay khi thực hiện nhiệm vụ nên công tác THA đã có nhiều khởi sắc. Kết quả THA cả về việc và về tiền đều đạt yêu cầu đề ra của Bộ Tư pháp, đáng ghi nhận hơn cả là việc giải quyết án tồn đọng.

Từ nhiều năm nay, việc giải quyết án tồn đọng luôn là vấn đề nan giải đối với các cơ quan THA từ Trung ương đến địa phương. Nhận thấy rõ như vậy, trong khoảng 2 năm trở lại đây, cơ quan THA tỉnh đã chú trọng và đưa ra nhiều biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác THA dân sự, nhất là việc giải quyết án tồn đọng. Do vậy kết quả giải quyết án tồn đọng đạt được là rất đáng tự hào, lượng án tồn đọng giảm đáng kể theo từng năm. Nếu năm 2007, lượng án tồn đọng chuyển sang năm 2008 là 2.614 việc thì năm 2008 chuyển năm 2009 giảm xuống còn 2.279 việc và năm 2009 chuyển năm 2010 còn là 1.976 việc.

Có được kết quả như vậy là nhờ cơ quan THA các cấp trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt vận dụng nhiều cách thức, biện pháp hay trong giải quyết án tồn đọng. Cách thức mà các cơ quan thi hành án thực hiện đó là mở các đợt cao điểm thi hánh án trên toàn địa bàn. Cơ quan THA các cấp tiến hành rà soát, phân loại toàn bộ các việc THA tồn đọng từ những năm trước chuyển sang và phân loại số án mới thụ lý. Trên cơ sở kết quả phân loại, rà soát án, cơ quan THA tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn THA các huyện, thành phố tiến hành mở các đợt cao điểm, đồng thời cử một số Chấp hành viên, cán bộ thi hành án tỉnh tăng cường cho THA cấp huyện trong những đợt cao điểm để giải quyết nhanh các vụ việc tồn đọng. Qua mỗi đợt cao điểm, các cơ quan THA đã tập trung giải quyêt được hàng trăm việc tồn đọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong công tác THA, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, tạo niềm tin cho nghười dân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật.

Các đơn vị tiêu biểu về giải quyết án tồn đọng là cơ quan THA dân sự thành phố, huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng… Chỉ tính trong một đợt cao điểm từ 22/7/2009 đến 22/8/2009, các cơ quan THA các cấp đã giải quyết được tổng số 305 việc tồn đọng với số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Cùng với đó, các công tác khác như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về THA, công tác phối hợp, công tác xét giảm THA, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác THA là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp. Vậy, để đầy nhanh tiến trình cải cách tư pháp, thì công tác THA dân sự cần tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách hiệu quả hơn. Cơ quan THA tập trung triển khai thực hiện Luật THA dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật THA dân sự; chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác THA, bố trí hợp lý, nâng cao năng lực của cán bộ, chấp hành viên cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THA; tăng cường sự chỉ đạo của các Ban chỉ đạo THA dân sự, đề cao vao trò của các ban chỉ đạo trong việc chỉ đạo công tác THA dân sự.


Diệu Hằng