Thứ tư,  24/07/2024

Chi Lăng: Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2009, công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Chi Lăng có những chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và thực hiện chương trình công tác thanh tra của năm. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh trên địa bàn. Tập trung phối kết hợp giải quyết và thành lập các tổ công tác, xác minh đối với những vụ việc khiếu kiện gây bức xúc, nhạy cảm liên quan đến quyền lợi thiết thực của công dân cũng như vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở xã, thị trấn. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, giải quyết các đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, đặc biệt là những vụ việc tranh chấp đất đai, đất rừng có nhiều tình tiết và nội dung phức tạp. Trong tổng số 41 đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh và thụ lý trong...

Trong năm 2009, công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Chi Lăng có những chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và thực hiện chương trình công tác thanh tra của năm.
UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh trên địa bàn. Tập trung phối kết hợp giải quyết và thành lập các tổ công tác, xác minh đối với những vụ việc khiếu kiện gây bức xúc, nhạy cảm liên quan đến quyền lợi thiết thực của công dân cũng như vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở xã, thị trấn. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, giải quyết các đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, đặc biệt là những vụ việc tranh chấp đất đai, đất rừng có nhiều tình tiết và nội dung phức tạp.
Trong tổng số 41 đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh và thụ lý trong năm 2009 của huyện Chi Lăng có 24 đơn thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền 17 đơn; gồm đơn tồn cũ chuyển sang là 11 và phát sinh trong năm là 30 đơn. Trong số các đơn thư, vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện có 5 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 14 đơn đề nghị. Nhìn chung các đơn thư phát sinh trong năm ở nhiều lĩnh vực, nhưng vấn đề đất đai vẫn chiếm đa số, kể cả các các đơn thư thuộc thẩm quyền cấp cơ sở xã, thị trấn giải quyết.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện và sự nỗ lực của ngành chức năng, chuyên môn, trong năm có 14/ 24 đơn được giải quyết xong. Trong đó, giải quyết khiếu nại 2/5 đơn, tố cáo 3/5 đơn, đơn đề nghị 9/14 đơn. Số vụ việc còn tồn đọng là 10 đơn, hiện đang được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra các đơn, thư không thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đã được xử lý, chuyển và hướng dẫn đương sự đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hòa giải, xử lý dứt điểm.
Cùng với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong năm 2009, công tác tiếp dân của huyện cũng được duy trì, cán bộ chuyên trách đã tổ chức tiếp 57 lượt người. Công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên và tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về phòng, chống tham nhũng đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đặc biệt là các nội dung, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý ngân sách, tài sản công, mua sắm tài sản; hoạt động quản lý của các ban ngành, đơn vị sự nghiệp có thu như tài chính, công an, quản lý thị trường, thuế… được quan tâm chỉ đạo sát sao. Sáu tháng đầu năm 2009, cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán đối với hầu hết các phòng, ban chuyên môn của huyện và một số đơn vị trên địa bàn. Kết quả không phát hiện sai phạm lớn, đáng kể nào xảy ra đối với công tác thanh tra kinh tế-xã hội, trong năm huyện đã thành lập đoàn thanh tra để thanh, kiểm tra các nội dung thu, chi tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2000 đến năm 2006 của HTX dịch vụ Điện năng Lâm Sơn. Đoàn thanh tra đã có báo cáo và đang xem xét ra quyết định thu hồi số tiền trên 26 triệu đồng do việc ứng quỹ, xâm tiêu trái phép. Kết luận về việc thanh tra Đài Truyền thanh-Truyền hình Chi Lăng do thu, chi sai nguyên tắc tài chính số tiền trên 83 triệu đồng để nộp vào ngân sách. UBND huyện cũng đã ra quyết định thu hồi số gạo là 540 kg do việc kê khai thiệt hại không đúng thực tế để nhận hỗ trợ đối với ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Chi Lăng. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục xem xét kết luận những vụ việc tương tự tại xã Lâm Sơn.
Với những kết quả đạt được, trong năm 2010, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của huyện Chi Lăng tập trung vào một số nội dung trọng tâm; trong đó tăng cường thanh tra kinh tế-xã hội, giải quyết dứt điểm những khiếu kiện còn tồn đọng và đôn đốc, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Thúy Đội