Chủ nhật,  21/07/2024

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 15-1, Chính phủ ra Nghị định số 04/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.Nghị định gồm sáu chương, 24 điều. Nghị định quy định mức phạt tiền thấp nhất đối với hành vi vi phạm hành chính là một triệu đồng, cao nhất 40 triệu đồng; thẩm quyền xử lý vi phạm; trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.Nghị định có hiệu lực từ ngày...

Ngày 15-1, Chính phủ ra Nghị định số 04/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.

Nghị định gồm sáu chương, 24 điều. Nghị định quy định mức phạt tiền thấp nhất đối với hành vi vi phạm hành chính là một triệu đồng, cao nhất 40 triệu đồng; thẩm quyền xử lý vi phạm; trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-3-2010.
Theo Nhandan