Thứ hai,  22/07/2024

Phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Trên địa bàn tỉnh ta trong những năm qua, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã tích cực tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các hoạt động cụ thể như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh mở chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống”, đã phỏng vấn 245 cuộc, đăng tải 490 tin, bài tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, phát 14 phóng sự truyền hình về hoạt động bảo hiểm y tế. Sở Tư pháp mở chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và “Trả lời bạn xem truyền hình”, đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp trên sóng được trên 2.000 đơn, thư của khán giả nghe đài và xem truyền hình; thông qua các chuyên mục đã tuyên truyền trên sóng được hàng trăm cuộc về nhiều lĩnh vực pháp luật. Thanh niên tình nguyện phát tài liệu tuyên truyền Luật GTĐB Ảnh: Đông BắcNgoài ra, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành...

Trên địa bàn tỉnh ta trong những năm qua, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã tích cực tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thông qua các hoạt động cụ thể như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh mở chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống”, đã phỏng vấn 245 cuộc, đăng tải 490 tin, bài tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, phát 14 phóng sự truyền hình về hoạt động bảo hiểm y tế. Sở Tư pháp mở chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và “Trả lời bạn xem truyền hình”, đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp trên sóng được trên 2.000 đơn, thư của khán giả nghe đài và xem truyền hình; thông qua các chuyên mục đã tuyên truyền trên sóng được hàng trăm cuộc về nhiều lĩnh vực pháp luật.
Thanh niên tình nguyện phát tài liệu tuyên truyền Luật GTĐB
Ảnh: Đông Bắc
Ngoài ra, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống”. Thông qua chuyên mục “Vì an ninh xứ Lạng” và “Bản tin an toàn giao thông”, đã xây dựng được 741 lượt chuyên mục với hơn 4.000 tin, bài, phóng sự, trong đó có nhiều tin bài tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự.
Báo Lạng Sơn cũng đã có nhiều thể loại tin, bài chuyển tải lượng lớn nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với độc giả. Báo Lạng Sơn điện tử đã cung cấp kịp thời nhiều thông tin pháp luật và tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh đã hoà mạng quốc gia và quốc tế sử dụng thường xuyên 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh thu hút được hàng chục nghìn lượt người truy cập để tra cứu thông tin, tìm hiểu các quy định, chính sách của tỉnh. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Sở Tư pháp được duy trì, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2000 đến nay và hàng nghìn tin, bài. Một số trang tin điện tử của một số sở, ngành đã tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân…
Qua đó có thể thấy việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những phương pháp, phương thức tuyên truyền giáo dục pháp luật có nhiều ưu thế, đạt hiệu quả thiết thực, được nhiều người ở nhiều lứa tuổi quan tâm. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy tốt vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở những địa bàn vùng cao, biên giới, nơi có điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn thì cần phải tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự phối hợp đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, có chương trình hoạt động cụ thể của các cơ quan thông tin đại chúng.

Nguyễn Mai Loan