Chủ nhật,  21/07/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai công tác năm 2010

Sáng ngày 26/1/2010, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổng kết công tác năm 2009, triển khai công tác THADS năm 2010.Trong năm 2009, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn như có sự thay đổi về quản lý, đội ngũ cán bộ còn thiếu, sự phối hợp liên ngành thiếu đồng bộ; ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc THADS chưa cao… nhưng công tác THADS trên địa bàn vẫn đạt được kết quả rất tích cực. Giải quyết xong 80% tổng số việc có điều kiện thi hành, tăng 5% so với năm 2008, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 2%; tỷ lệ giải quyết xong về tiền là 74%, tăng 13% so với cùng kỳ, vượt 18% chỉ tiêu giao. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của cơ quan THADS luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo. Việc phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác THADS tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là sự phối hợp trong quá trình thực hiện cưỡng chế, kê biên, định giá tài...

Sáng ngày 26/1/2010, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổng kết công tác năm 2009, triển khai công tác THADS năm 2010.
Trong năm 2009, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn như có sự thay đổi về quản lý, đội ngũ cán bộ còn thiếu, sự phối hợp liên ngành thiếu đồng bộ; ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc THADS chưa cao… nhưng công tác THADS trên địa bàn vẫn đạt được kết quả rất tích cực. Giải quyết xong 80% tổng số việc có điều kiện thi hành, tăng 5% so với năm 2008, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 2%; tỷ lệ giải quyết xong về tiền là 74%, tăng 13% so với cùng kỳ, vượt 18% chỉ tiêu giao. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của cơ quan THADS luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo. Việc phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác THADS tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là sự phối hợp trong quá trình thực hiện cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản và xét miễn, giảm khoản án phí, tiền phạt. Khiếu nại, tố cáo về THADS đã giảm so với năm 2008… Tuy vậy, lượng án tồn đọng chuyển sang năm sau vẫn còn lớn; cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của cơ quan THADS còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Sau khi thảo luận phân tích rõ nguyên nhân của những mặt được, chưa được, các đại biểu thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2010 là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật THADS, Nghị quyết của Quốc hội cùng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về công tác THADS; phấn đấu thi hành xong về việc, về tiền tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu giao, đặc biệt là giảm án tồn đọng; hạn chế khiếu nại, tố cáo trong THADS; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng đủ biên chế; tăng cường phối hợp liên ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS; tổ chức đúng và đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục THADS theo quy định của Luật THADS.
Nhân dịp này, Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân “có thành tich xuất sắc trong năm 2009”, tặng Cờ thi đua cho Chi cục THADS huyện Hữu Lũng và tặng danh hiệu “lao động xuất sắc” cho 3 tập thể; Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen cho 16 cá nhân, 3 tập thể và 64 cá nhân được công “lao động tiên tiến”, 5 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Diệu Hằng