Thứ năm,  25/07/2024

Thêm những chiếc cầu nối đưa pháp luật ngày càng gần dân hơn

LSO-Với phương châm hướng về cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, những năm qua, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý được Đảng, Nhà nước cũng như các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương ta hết sức chú trọng đặc biệt là việc thực hiện các chính sách bảo đảm công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó có việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt được công bằng trong tiếp cận với pháp luật, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp không phải trả tiền thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.Trong năm 2009, nhiều lĩnh vực pháp luật đã được trợ giúp cho nhân dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: dân sự, đất đai, hành chính, hình sự thông qua các văn bản pháp luật cụ thể như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân, gia đình; Luật bình đẳng giới; Bộ luật Hình sự; Luật phòng, chống ma tuý; phổ...

LSO-Với phương châm hướng về cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, những năm qua, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý được Đảng, Nhà nước cũng như các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương ta hết sức chú trọng đặc biệt là việc thực hiện các chính sách bảo đảm công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa.
Trong đó có việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt được công bằng trong tiếp cận với pháp luật, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp không phải trả tiền thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Trong năm 2009, nhiều lĩnh vực pháp luật đã được trợ giúp cho nhân dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: dân sự, đất đai, hành chính, hình sự thông qua các văn bản pháp luật cụ thể như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân, gia đình; Luật bình đẳng giới; Bộ luật Hình sự; Luật phòng, chống ma tuý; phổ biến các nghị định như: Nghị định 08/2009 NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số văn bản liên quan.…với hình thức trợ giúp pháp lý, chủ yếu là tư vấn trực tiếp tại văn phòng cho Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh cho 781 người với 237 việc; do Luật sư tham gia đại diện bào chữa miễn phí tại các cơ quan tiến hành tố tụng cho 220 trường hợp. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và “Trả lời bạn xem truyền hình” trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh đã giải đáp 76 câu hỏi đáp về pháp luật. Duy trì và thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý thông tin và trả lời kịp thời đối với các đơn thư yêu cầu, qua đó giải đáp nhiều vướng mắc về pháp luật của người dân. Đặc biệt là trong các chuyến đi trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thị trấn, đã phát hiện và giúp địa phương giải toả được nhiều vụ việc. Bên cạnh đó, các hoạt động khác như: hoạt động tham gia tố tụng, hoạt động chỉ đạo các câu lạc bộ (CLB) pháp luật cũng được Trung tâm chú trọng. Trong năm, Trung tâm đã cử luật sư tham gia đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 84 đối tượng được TGPL trong hoạt động tố tụng và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tiếp tục chỉ đạo, duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ “trợ giúp pháp lý” từ năm 2008 đến năm 2009 đã tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các hội viên câu lạc bộ và nhân dân trên địa bàn. Xây dựng nội dung hướng dẫn các tổ cộng tác viên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; hướng dẫn nội dung sinh hoạt câu lạc bộ đối với 20 CLB được hỗ trợ kinh phí hoạt động của dự án, 2 CLB được hỗ trợ kinh phí hoạt động của quỹ TGPL, 61 CLB thuộc chương trình 135 giai đoạn II, 32 CLB thuộc các xã nghèo năm 2009 trong đó có lồng ghép các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình.
Nhằm tăng cường hướng hoạt động TGPL về cơ sở hơn nữa, Trung tâm TGPL đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các chi nhánh trợ giúp pháp lý tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/12/2090, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã được thành lập theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Chi nhánh có trụ sở đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hữu Lũng.
Như vậy, song song với hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, trên địa bàn Lạng Sơn sẽ có thêm hoạt động của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1. Thông qua đó, sẽ làm cho công tác trợ giúp pháp lý ở tỉnh ta không ngừng phát huy hiệu quả hoạt động, thật sự trở thành những chiếc cầu nối đưa pháp luật đến gần dân hơn. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân đồng thời kịp thời giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân về các vấn đề dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình,…hạn chế đáng kể những khiếu kiện của nhân dân, nhất là những khiếu kiện vượt cấp, giúp nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thanh Vũ