Chủ nhật,  21/07/2024

Ghi nhận từ công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống TNXH

LSO-Trong những năm qua, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh ta đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và có nhiều hiệu quả thiết thực. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em…được tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng cũng như trong đông đảo các tầng lớp nhân dân. Năm 2009, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH, đặc biệt là Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tệ nạn xã hội. Kết quả trong năm đã tổ chức kiểm tra được 56 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có 37 cơ sở vi phạm, Đội đã phối hợp với các địa phương tiến hành xử lý tạm đình chỉ 1 cơ sở hoạt động kinh doanh; phạt cảnh cáo và yêu...

LSO-Trong những năm qua, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh ta đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và có nhiều hiệu quả thiết thực. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em…được tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng cũng như trong đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Năm 2009, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH, đặc biệt là Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tệ nạn xã hội. Kết quả trong năm đã tổ chức kiểm tra được 56 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có 37 cơ sở vi phạm, Đội đã phối hợp với các địa phương tiến hành xử lý tạm đình chỉ 1 cơ sở hoạt động kinh doanh; phạt cảnh cáo và yêu cầu cam kết chấp hành về an ninh trật tự đối với 1 cơ sở, phạt tiền 8 cơ sở; nhắc nhở, hướng dẫn hoàn tất thủ tục và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện cho 17 cơ sở; giao cho Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quy định về kinh doanh có điều kiện đối với 10 cơ sở vi phạm.
Tuổi trẻ Công an thành phố ra quân tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội
Đối với công tác phòng chống mại dâm, trong năm 2009, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh không có phát sinh phức tạp, không hình thành tụ điểm hoạt động mại dâm. Theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có 150 đối tượng hoạt động mại dâm và nghi hoạt động mại dâm. Trong đó có 9 đối tượng là chủ chứa mại dâm, 7 đối tượng môi giới mại dâm, 61 đối tượng bán dâm và 73 đối tượng nghi hoạt động bán dâm trên địa bàn. Hiện nay, hình thức hoạt động tệ nạn mại dâm của các đối tượng ngày một tinh vi như gái gọi, gái bao, tập trung ở một số địa điểm như cửa khẩu Tân Thanh, thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn và khu du lịch Mẫu Sơn. Trong năm qua, cơ quan chức năng đã nỗ lực đấu tranh, truy quét và bắt được 2 vụ với 8 đối tượng, giảm 1 vụ và 5 đối tượng so với năm 2008. Qua đó khởi tố 2 chủ chứa, xử lý hành chính 5 đối tượng mua dâm, góp phần chấn chỉnh sai phạm, khoanh vùng các điểm nóng, từng bước đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn.
Bên cạnh những ghi nhận tích cực trên, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn, bất cập này, chị Hoàng Hải Hậu, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: Hiện nay, tồn tại lớn nhất của chúng tôi chính là kinh phí thực hiện. Hàng năm, kinh phí chi cho phòng chống ma túy cũng như các lĩnh vực khác đều tăng lên nhưng riêng về phòng chống mại dâm thì 5 năm nay vẫn không tăng lên đồng nào. Với 250 triệu đồng chúng tôi phải chi rất nhiều vấn đề như tuyên truyền, khảo sát điều tra truy quét, duy trì xã, phường lành mạnh, nâng cao năng lực cơ quan chuyên trách, mua trang thiết bị, tiền ăn, tiền thuốc và các chi khác cho các đối tượng tại Trung tâm. Số kinh phí trên được phân bổ cho 22 đơn vị để tổ chức thực hiện chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, hàng năm Đội 178 cũng chỉ thanh tra, kiểm tra theo định kỳ 2 lần trong năm, không có kinh phí tiến hành kiểm tra đột xuất, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc. Mặt khác, từ thực tế cho thấy, chức năng của Đội 178 rất nhiều song lại không đủ thẩm quyền để xử lý trực tiếp các vi phạm dẫn đến bất cập trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, thiết nghĩ rằng cần phải thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề này và có sự vào cuộc cũng như quan tâm nhiều hơn nữa của tỉnh cũng như các ngành chức năng liên quan trên địa bàn toàn tỉnh. Thực tế hiện nay mức phạt cảnh cáo đối với các cơ sở vi phạm thường ở mức thấp nên không đủ tính răn đe, do đó cần xử lý triệt để hơn, thực hiện đồng bộ hơn để công tác này thực sự đạt hiệu quả cao.

Thanh Huyền