Thứ sáu,  12/07/2024

Hội Nông dân xã Hợp Thành tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

LSO-Hợp Thành là xã bao quanh thị trấn Cao Lộc (Cao Lộc), thuận tiện cho phát triển khu công nghiệp và đô thị hóa, do vậy đất nông nghiệp bị thu hẹp, trong thu hồi đất sẽ phát sinh các khiếu nại đất đai, tái định cư. Đồng thời, do thiếu hiểu biết về pháp luật sẽ nảy sinh các mâu thuẫn, vì thế công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên được Hội Nông dân xã đặc biệt quan tâm. Đây là cái gốc để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống, đặc biệt là các nơi có đất bị thu hồi.Hội đã xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vấn đề khiếu nại, tố cáo của nông dân là do trình độ nhận thức pháp luật của họ còn nhiều hạn chế. Thông tin pháp luật đến với người dân chưa đầy đủ, nên ngộ nhận cả tin dễ bị một số phần tử xấu lợi dụng, kích động đi đến khiếu kiện. Để hạn chế và giải quyết vấn đề trên, Hội luôn coi trọng việc phổ biến, học tập chính sách...

LSO-Hợp Thành là xã bao quanh thị trấn Cao Lộc (Cao Lộc), thuận tiện cho phát triển khu công nghiệp và đô thị hóa, do vậy đất nông nghiệp bị thu hẹp, trong thu hồi đất sẽ phát sinh các khiếu nại đất đai, tái định cư.
Đồng thời, do thiếu hiểu biết về pháp luật sẽ nảy sinh các mâu thuẫn, vì thế công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên được Hội Nông dân xã đặc biệt quan tâm. Đây là cái gốc để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống, đặc biệt là các nơi có đất bị thu hồi.
Hội đã xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vấn đề khiếu nại, tố cáo của nông dân là do trình độ nhận thức pháp luật của họ còn nhiều hạn chế. Thông tin pháp luật đến với người dân chưa đầy đủ, nên ngộ nhận cả tin dễ bị một số phần tử xấu lợi dụng, kích động đi đến khiếu kiện. Để hạn chế và giải quyết vấn đề trên, Hội luôn coi trọng việc phổ biến, học tập chính sách pháp luật gắn với việc hướng dẫn, giải thích trợ giúp pháp lý cho nông dân, giúp họ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được gắn với các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ để tổ chức cho hội viên học tập với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ năm 2005 đến 2009, Hội đã phối hợp với cán bộ tư pháp, trung tâm học tập cộng đồng, các đoàn thể của xã tập huấn cho hội viên nông dân được 34 cuộc, thu hút 1.870 lượt người nghe. Nội dung chủ yếu là những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo, chính sách về xóa đói giảm nghèo, đền bù giải tỏa…Qua đây, đã góp phần trang bị kiến thức về pháp luật cho hội viên nông dân.
Hiện nay, Hội Nông dân xã đã phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, gồm 39 hội viên tham gia, được phân bổ đều ở 7 thôn, khối; Ban chủ nhiệm gồm 3 đồng chí, do Chủ tịch Hội nông dân xã làm Chủ nhiệm. Hội viên là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối, chi hội trưởng nông dân, họ am hiểu pháp luật, có uy tín, nhiệt tình và có khả năng diễn thuyết, vận động quần chúng. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, ngay sau khi thành lập, Ban chủ nhiệm đã xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức tập huấn kỹ năng hòa giải cho cộng tác viên, vai trò công tác hòa giải, nội dung một số biên bản, hòa giải và trường hợp không được tiến hành hòa giải được 5 lớp cho 210 hội viên nông dân. Từ khi thành lập, câu lạc bộ thường xuyên hoạt động theo quy chế 2 tháng sinh hoạt một lần, thông qua các buổi sinh hoạt cung cấp các thông tin pháp luật, văn bản pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nông dân. Câu lạc bộ còn là chỗ đối thoại, trao đổi trực tiếp với nông dân, hướng dẫn nông dân áp dụng các tình tiết pháp luật vào từng vụ việc để giải quyết, nhờ đó những mâu thuẫn vướng mắc cơ bản được tháo gỡ tại thôn, bản. Từ đó, tăng cường đoàn kết trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, xã hội nông thôn, giảm đáng kể các đơn thư lên xã, đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.
Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, Hội Nông dân xã Hợp Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn tới hội viên nông dân; tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật theo kế hoạch; hướng dẫn và chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 26/CP, duy trì sinh hoạt của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia hoà giải, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Xuân Hương