Thứ năm,  25/07/2024

Chi cục Quản lý thị trường: Phát hiện 510 vụ vi phạm

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 1.526 lượt, bằng 111,55% so với cùng kỳ. Các lần kiểm tra chủ yếu tập trung vào hàng hóa vi phạm nhãn mác, sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng lậu.Cán bộ quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, xử lý hàng nhập lậu bị thu giữQua kiểm tra đã phát hiện 510 vụ vi phạm, bằng 160,38% so với cùng kỳ. Các đội quản lý thị trường đã xử phạt 491 vụ tăng 54,89% so với cùng kỳ; đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa thu giữ gần 800 triệu đồng; tiêu hủy lượng hàng trị giá trên 500 triệu đồng.Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng quản lý thị trường đã nhắc nhở, tổ chức cho các chủ kinh doanh ký cam kết không tái phạm; tuyên truyền trong dân về phân biệt hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí...

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 1.526 lượt, bằng 111,55% so với cùng kỳ. Các lần kiểm tra chủ yếu tập trung vào hàng hóa vi phạm nhãn mác, sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng lậu.
Cán bộ quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, xử lý hàng nhập lậu bị thu giữ
Qua kiểm tra đã phát hiện 510 vụ vi phạm, bằng 160,38% so với cùng kỳ. Các đội quản lý thị trường đã xử phạt 491 vụ tăng 54,89% so với cùng kỳ; đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa thu giữ gần 800 triệu đồng; tiêu hủy lượng hàng trị giá trên 500 triệu đồng.
Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng quản lý thị trường đã nhắc nhở, tổ chức cho các chủ kinh doanh ký cam kết không tái phạm; tuyên truyền trong dân về phân biệt hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Nhật Anh