Thứ sáu,  12/07/2024

Thẩm tra dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá

Ngày 21-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp của QH tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, chủ trì.Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề, còn có ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh; giám định bổ sung, giám định lại; miễn giảm chi phí giám định, định giá; mức chi phí giám định, định giá; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chi phí giám định, định giá... Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ủy ban Tư pháp chỉnh lý, trình QH thông qua trong kỳ họp...

Ngày 21-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp của QH tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề, còn có ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh; giám định bổ sung, giám định lại; miễn giảm chi phí giám định, định giá; mức chi phí giám định, định giá; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chi phí giám định, định giá… Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ủy ban Tư pháp chỉnh lý, trình QH thông qua trong kỳ họp tới.

Theo Nhandan