Thứ hai,  22/07/2024

IOM hỗ trợ hồi hương những công dân nước thứ ba bị ảnh hưởng thiên tai tại Nhật Bản

Theo tin từ Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam,Văn phòng IOM tại Tô-ki-ô sẽ cung cấp một số trợ giúp nhân đạo khẩn cấp hỗ trợ người di cư và công dân nước thứ ba tại Nhật Bản muốn hồi hương nhưng gặp khó khăn do hậu quả sóng thần, động đất và sự cố hạt nhân (gồm cả vé máy bay một chiều về nước, hỗ trợ sơ tán và một số nhu cầu thiết yếu khác), ưu tiên cho người từ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa này.Người yêu cầu trợ giúp cần khai đầy đủ đơn do IOM cung cấp; các trường hợp có xác nhận của cơ quan đại diện của nước người đó là công dân, hoặc của tổ chức khác có chức năng trợ giúp như chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, v.v. sẽ được xem xét trước. Thông tin chi tiết về sự trợ giúp này được đăng tải trên Website của IOM (http://iom.int), hoặc có thể truy cập qua cổng thông tin điện tử của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (http://lanhsuvietnam.gov.vn) vào mục...

Theo tin từ Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam,Văn phòng IOM tại Tô-ki-ô sẽ cung cấp một số trợ giúp nhân đạo khẩn cấp hỗ trợ người di cư và công dân nước thứ ba tại Nhật Bản muốn hồi hương nhưng gặp khó khăn do hậu quả sóng thần, động đất và sự cố hạt nhân (gồm cả vé máy bay một chiều về nước, hỗ trợ sơ tán và một số nhu cầu thiết yếu khác), ưu tiên cho người từ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa này.

Người yêu cầu trợ giúp cần khai đầy đủ đơn do IOM cung cấp; các trường hợp có xác nhận của cơ quan đại diện của nước người đó là công dân, hoặc của tổ chức khác có chức năng trợ giúp như chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, v.v. sẽ được xem xét trước. Thông tin chi tiết về sự trợ giúp này được đăng tải trên Website của IOM (tle=”http://iom.int”>http://iom.int), hoặc có thể truy cập qua cổng thông tin điện tử của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao (tle=”http://lanhsuvietnam.gov.vn”>http://lanhsuvietnam.gov.vn) vào mục &#39Trợ giúp của IOM&#39.

Theo Nhandan