Thứ năm,  25/07/2024

Ðộng thái mở đường

Thủ tướng Thái-lan A.Vê-cha-chi-va vừa tuyên bố, vào tuần đầu của tháng 5 tới, Chính phủ do ông đứng đầu sẽ trình Nhà Vua kiến nghị giải tán Hạ viện.Theo quy định của luật pháp Thái-lan, tổng tuyển cử diễn ra sau 45 ngày đến 60 ngày kể từ khi giải tán Hạ viện. Động thái này mở đường cho tổng tuyển cử ở Thái-lan vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. Với tuyên bố này, Thủ tướng Vê-cha-chi-va bày tỏ niềm tin rằng, tổng tuyển cử sẽ 'giúp Thái-lan giải quyết một số vấn đề lớn đất nước đang đối mặt', như ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hòa giải dân tộc ở Thái-lan.Mặc dù còn nhiều khác biệt và bất đồng về chính trị, nhưng tuyên bố về một lộ trình khá cụ thể hướng tới một cuộc tổng tuyển cử mà Thủ tướng A.Vê-cha-chi-va nêu ra vào lúc này cho thấy nỗ lực của chính phủ do ông đứng đầu, góp phần ổn định tình hình chính trị Thái-lan....

Thủ tướng Thái-lan A.Vê-cha-chi-va vừa tuyên bố, vào tuần đầu của tháng 5 tới, Chính phủ do ông đứng đầu sẽ trình Nhà Vua kiến nghị giải tán Hạ viện.

Theo quy định của luật pháp Thái-lan, tổng tuyển cử diễn ra sau 45 ngày đến 60 ngày kể từ khi giải tán Hạ viện. Động thái này mở đường cho tổng tuyển cử ở Thái-lan vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. Với tuyên bố này, Thủ tướng Vê-cha-chi-va bày tỏ niềm tin rằng, tổng tuyển cử sẽ &#39giúp Thái-lan giải quyết một số vấn đề lớn đất nước đang đối mặt&#39, như ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hòa giải dân tộc ở Thái-lan.

Mặc dù còn nhiều khác biệt và bất đồng về chính trị, nhưng tuyên bố về một lộ trình khá cụ thể hướng tới một cuộc tổng tuyển cử mà Thủ tướng A.Vê-cha-chi-va nêu ra vào lúc này cho thấy nỗ lực của chính phủ do ông đứng đầu, góp phần ổn định tình hình chính trị Thái-lan.

Theo Nhandan