Thứ sáu,  19/07/2024

Người I-xra-en bị tiến công ở khu Bờ Tây

Theo Roi-tơ, ngày 24-4 một người I-xra-en chết và ít nhất hai người khác bị thương trong một cuộc tiến công ở khu Bờ Tây.Đây là vụ tiến công gây chết người đầu tiên nhằm vào người I-xra-en ở khu Bờ Tây kể từ vụ giết năm thành viên một gia đình ở khu định cư I-ta-ma ở khu vực gần đó thuộc trung tâm khu Bờ Tây vào tháng trước. Người phát ngôn quân đội I-xra-en xác nhận, nhóm người I-xra-en vào khu Bờ Tây không phép đã bị bắn. Hiện có khoảng 500 nghìn người định cư Do Thái sinh sống cùng 2,5 triệu người Pa-le-xtin tại khu Bờ Tây và Đông...

Theo Roi-tơ, ngày 24-4 một người I-xra-en chết và ít nhất hai người khác bị thương trong một cuộc tiến công ở khu Bờ Tây.

Đây là vụ tiến công gây chết người đầu tiên nhằm vào người I-xra-en ở khu Bờ Tây kể từ vụ giết năm thành viên một gia đình ở khu định cư I-ta-ma ở khu vực gần đó thuộc trung tâm khu Bờ Tây vào tháng trước. Người phát ngôn quân đội I-xra-en xác nhận, nhóm người I-xra-en vào khu Bờ Tây không phép đã bị bắn. Hiện có khoảng 500 nghìn người định cư Do Thái sinh sống cùng 2,5 triệu người Pa-le-xtin tại khu Bờ Tây và Đông Giê-ru-xa-lem.

Theo Nhandan