Thứ sáu,  19/07/2024

Mỹ gia hạn quyết định xét thuế chống bán phá giá cá tra lần 7

Thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá cá tra lần 7 có thể tới 365 ngày, thay vì 245 ngày như trước.Trước đó, ngày 29-9-2010, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo bắt đầu xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 7 đối với sản phẩm cá tra phi-lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1-8-2009 đến ngày 31-7-2010. Tuy nhiên, DOC có thể kéo dài thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tới 365 ngày nếu chưa thể hoàn thành đợt xem xét trong thời gian quy...

Thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá cá tra lần 7 có thể tới 365 ngày, thay vì 245 ngày như trước.

Trước đó, ngày 29-9-2010, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo bắt đầu xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 7 đối với sản phẩm cá tra phi-lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1-8-2009 đến ngày 31-7-2010. Tuy nhiên, DOC có thể kéo dài thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tới 365 ngày nếu chưa thể hoàn thành đợt xem xét trong thời gian quy định.

Theo Nhandan