Chủ nhật,  21/07/2024

Hợp tác Công đoàn Việt Nam – Cam-pu-chia

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cam-pu-chia của Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam từ 25 đến 27-4, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hội đàm Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Cam-pu-chia (NACC) Som Aun.Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và phong trào công nhân, hoạt động công đoàn hai nước và bàn các biện pháp tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giúp nhau trong thời gian tới. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn hai nước giai đoạn 2011 -...

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cam-pu-chia của Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam từ 25 đến 27-4, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hội đàm Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Cam-pu-chia (NACC) Som Aun.

Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và phong trào công nhân, hoạt động công đoàn hai nước và bàn các biện pháp tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giúp nhau trong thời gian tới. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn hai nước giai đoạn 2011 – 2013.

Theo Nhandan