Chủ nhật,  21/07/2024

Các nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê tiến tới thành lập cộng đồng chung

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại cuộc họp đang diễn ra ở Thủ đô Ca-ra-cát của Vê-nê-xu-ê-la, Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện hơn 30 nước khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê đạt thỏa thuận về các bước tiến tới thành lập Cộng đồng các nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê, đã được nguyên thủ các nước này nhất trí hồi tháng 2-2010.Thỏa thuận gồm các vấn đề về cơ cấu tổ chức, cơ chế ra quyết định, cách thức triệu tập các cuộc họp, quy định về cương vị chủ tịch luân phiên... Cộng đồng các nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê là một liên minh mới tại khu vực, đề cao nguyên tắc tôn trọng dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực; bảo vệ môi trường, nhân quyền và luật pháp quốc tế; kiến tạo hòa bình và an ninh khu...

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại cuộc họp đang diễn ra ở Thủ đô Ca-ra-cát của Vê-nê-xu-ê-la, Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện hơn 30 nước khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê đạt thỏa thuận về các bước tiến tới thành lập Cộng đồng các nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê, đã được nguyên thủ các nước này nhất trí hồi tháng 2-2010.

Thỏa thuận gồm các vấn đề về cơ cấu tổ chức, cơ chế ra quyết định, cách thức triệu tập các cuộc họp, quy định về cương vị chủ tịch luân phiên… Cộng đồng các nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê là một liên minh mới tại khu vực, đề cao nguyên tắc tôn trọng dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực; bảo vệ môi trường, nhân quyền và luật pháp quốc tế; kiến tạo hòa bình và an ninh khu vực.

Theo Nhandan