Thứ sáu,  12/07/2024

Minh Tiến xây dựng đời sống văn hóa

LSO-Minh Tiến là xã vùng 2 của huyện Hữu Lũng với tổng dân số 3.303 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc anh em chung sống hoà thuận. Trong những năm gần đây, xã Minh Tiến luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Xác định mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của xã nên Đảng ủy xã Minh Tiến đã có Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa”. Trong đó thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, Ban chỉ đạo xây dựng các hương ước, qui ước, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống phát thanh của xã và các thôn, kẻ vẽ các pa nô, khẩu hiệu, thông qua các hội nghị, các buổi tuyên truyền..đã giúp đông đảo cán bộ, nhân dân trong xã hiểu rõ từng nội dung của phong trào. Hàng năm,...

Xác định mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của xã nên Đảng ủy xã Minh Tiến đã có Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa”. Trong đó thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, Ban chỉ đạo xây dựng các hương ước, qui ước, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống phát thanh của xã và các thôn, kẻ vẽ các pa nô, khẩu hiệu, thông qua các hội nghị, các buổi tuyên truyền..đã giúp đông đảo cán bộ, nhân dân trong xã hiểu rõ từng nội dung của phong trào. Hàng năm, Ban chỉ đạo của xã đều tổ chức cho các thôn và từng hộ gia đình đăng ký xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Qua phát động, 100% hộ gia đình, cơ quan, trường học đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trường học có cảnh quan đẹp. Các thiết chế văn hóa như nhà văn hoá, hàng rào cây xanh, cảnh quan môi trường được thực hiện khá tốt. Thành tựu nổi bật nhất trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa xã Minh Tiến là 7/9 thôn được công nhận là thôn văn hóa, trong đó có 4 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục là Bến Cốn, Bến Cát, Đồng Lão, Nhị Liên. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, sự nghiệp giáo dục, y tế được coi trọng.Các trường từ mầm non đến THCS đều được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong xã.Hàng năm, xã đều tổ chức phát thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.Các hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Mỗi năm, xã tổ chức hàng chục đêm giao lưu văn nghệ nhân các ngày lễ, kỷ niệm thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Phong trào luyện tập thi đấu TDTT phát triển sâu rộng.Các giải bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng… được xã và các thôn thường xuyên tổ chức.Phong trào thực hành tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.Công tác chăm sóc các gia đình đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam được xã quan tâm.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Minh Tiến những năm qua đã đi vào chiều sâu. Trong đó, các làng Bến Cốn, Bến Cát, Đồng Lão, Đồng Hoan, Nhị Liên từ nhiều năm trước đã là những điển hình trong phong trào xây dựng làng văn hóa của huyện và tỉnh. Từ phong trào này đã khơi dậy, phát huy được những giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương. Tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cấp xã, các thôn, các nội dung của phong trào được triển khai đầy đủ, sâu rộng gắn với đặc điểm của từng thôn làng, cộng với sự ủng hộ của toàn dân chính là yếu tố giúp xã Minh Tiến thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hoàng Văn Đức