Thứ hai,  22/07/2024

Hiến máu nhân đạo đạt 109% kế hoạch năm

LSO-Trong năm 2009, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo của tỉnh đã tổ chức được 12 đợt hiến máu nhân đạo tại cấp tỉnh và huyện, thành phố với 1.404 người đăng ký, trong đó 939 người tham gia xét nghiệm sàng lọc, và đã có 818 người trực tiếp hiến máu, thu được 204.500ml máu đạt 109% so với kế hoạch đề ra.Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở, vận động các tổ chức, các nhân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo. Trong năm, “Quỹ hiến máu nhân đạo” của tỉnh cũng đã thu được trên 92 triệu đồng từ sự ủng hộ của các tập thể và cá...


Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở, vận động các tổ chức, các nhân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo. Trong năm, “Quỹ hiến máu nhân đạo” của tỉnh cũng đã thu được trên 92 triệu đồng từ sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân.

Bảo Vy