Thứ sáu,  12/07/2024

Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo có địa chỉ: Cách làm ở hội phụ nữ thành phố

LSO-Trong những năm gần đây, người dân thành phố Lạng Sơn không chỉ nhân rộng được các mô hình trồng rau xanh, nuôi lợn, trồng hoa... mà còn tiếp cận và triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất về trồng nấm, may mặc và tái chế nhựa. Các mô hình này tại địa bàn vừa mang lại thu nhập khá cho các hộ gia đình vừa góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Đi đầu trong triển khai các mô hình kinh tế là các hội viên hội phụ nữ với cách thức giúp nhau có địa chỉ.Cùng với phụ nữ trong toàn tỉnh, phụ nữ thành phố Lạng Sơn đã và đang triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ. Cách thức giúp nhau được thực hiện ở nơi đây rất đa dạng, không chỉ giúp ngày công, con giống; thẩm định tín chấp cho vay vốn ngân hàng, huy động vốn nhàn rỗi cho hộ nghèo vay không tính lãi mà còn thông qua hình thức tặng sổ tiết kiệm, dạy nghề và ủng hộ tiền mặt xây...

Cùng với phụ nữ trong toàn tỉnh, phụ nữ thành phố Lạng Sơn đã và đang triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ. Cách thức giúp nhau được thực hiện ở nơi đây rất đa dạng, không chỉ giúp ngày công, con giống; thẩm định tín chấp cho vay vốn ngân hàng, huy động vốn nhàn rỗi cho hộ nghèo vay không tính lãi mà còn thông qua hình thức tặng sổ tiết kiệm, dạy nghề và ủng hộ tiền mặt xây sửa nhà. Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm, Thành hội phụ nữ chỉ đạo cấp cơ sở đăng ký số hộ hội viên nghèo sẽ được giúp trong năm, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố; Ban xoá đói, giảm nghèo các xã, phường tiến hành rà soát hộ nghèo toàn địa bàn, phân tích rõ nguyên nhân nghèo để xây dựng kế hoạch và có cách giúp đỡ cho phù hợp. Theo đó, triển khai cho các chi hội đăng ký giúp đỡ hộ nghèo theo từng nhóm, các nhóm phân rõ nhiệm vụ cho từng hội viên để cùng nhau có trách nhiệm thực hiện.


Để có vốn cho làm ăn, các cấp hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho hội viên vay tiền phát triển kinh tế. Tính đến nay, tổng dư nợ các cấp hội đã tín chấp lên đến trên 31 tỷ 400 triệu đồng cho được 2.900 hộ vay, riêng trong năm 2009 đã vay được gần 15 tỷ đồng. Các hộ được vay đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích thông qua phát triển các mô hình: Trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, gà và trồng hoa, trồng nấm. Cùng với giúp đỡ về vốn, hội còn phối hợp với Trường trung cấp nghề Việt Đức mở được 11 lớp dạy nghề nông nghiệp nông thôn tại các xã Mai Pha, Hoàng Đồng và phường Tam Thanh thu hút 333 người tham gia; đồng thời cử được 285 hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt do các cấp tổ chức. Riêng đối với các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các chi hội huy động vốn nhàn rỗi trong chị em cho các hộ này vay không tính lãi. Thời gian qua, các chi hội đã huy động được 98 triệu đồng và đã cho 53 hộ vay giải quyết ổn thoả những khó khăn trước mắt.


Bà Tô Thị Khang, thôn Khòn Lải, phường Đông Kinh
chăm sóc vườn rau của gia đình

Từ việc được giúp về vốn, về khoa học kỹ thuật, hiệu quả các mô hình kinh tế hộ gia đình trong hội viên phụ nữ thành phố ngày càng được nhân lên. Nhất là đã có một số chị em mạnh dạn áp dụng cách làm ăn mới như việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để vừa cho thu nhập cao vừa giải quyết được việc làm cho nhiều lao động. Điển hình trong số đó có mô hình liên kết sản xuất hàng may mặc tại thôn Trung Cấp xã Mai Pha đã giải quyết việc làm được cho 18 lao động; mô hình tái chế nhựa (Mai Pha) tạo việc làm cho 10 lao động có thu nhập ổn định. Nhờ linh hoạt trong cách giúp nhau, các cấp hội phụ nữ thành phố đã xuất hiện thêm nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khá, giảm nhanh các hộ hội viên phụ nữ nghèo. Chỉ tính trong năm 2009, trong tổng số 141 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ đã có 76 hộ thoát nghèo.


Đánh giá về hiệu quả của phong trào xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ, bà Vũ Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cho biết: Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ đã nâng cao được trách nhiệm của cả người giúp đỡ và người được giúp đỡ, do vậy hiệu quả mang lại rất lớn. Thời gian tới, Hội phụ nữ thành phố tiếp tục đẩy mạnh cách thức giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ, khơi dậy sức mạnh cộng đồng đẩy nhanh tiến độ công cuộc xoá đói, giảm nghèo.

Diệu Hằng