Chủ nhật,  21/07/2024

Hữu Lũng: Khởi sắc từ Chương trình 134

LSO-Sau 4 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, Chương trình 134 ở Hữu Lũng đã thu được những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương.Là huyện miền núi nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh, với dân số trên 115 nghìn người gồm 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số có 69.463người, chiếm 60% tổng dân số của huyện, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc sản xuất nông lâm nghiệp, nên còn gặp không ít khó khăn. Xác định ý nghĩa của chương trình nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Chỉ thị số 20 về lãnh đạo thực hiện chương trình 134 và thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) của huyện để triển khai thực hiện. Với tổng số 15.658 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 3.010 hộ dân tộc thiểu số nghèo sống đan xen ở...

Là huyện miền núi nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh, với dân số trên 115 nghìn người gồm 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số có 69.463người, chiếm 60% tổng dân số của huyện, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc sản xuất nông lâm nghiệp, nên còn gặp không ít khó khăn. Xác định ý nghĩa của chương trình nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Chỉ thị số 20 về lãnh đạo thực hiện chương trình 134 và thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) của huyện để triển khai thực hiện. Với tổng số 15.658 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 3.010 hộ dân tộc thiểu số nghèo sống đan xen ở hầu khắp các xã, thị trấn. Để chương trình đạt hiệu quả, BCĐ huyện đã chỉ đạo các cơ sở tiến hành các bước bình xét, lựa chọn đối tượng theo đúng quy định, không để thiệt thòi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Do vậy, trong 4 năm từ 2005 đến nay, phát huy phương châm “gia đình tự làm, nhà nước hỗ trợ, vận động cộng đồng giúp đỡ”, toàn huyện đã có 864 hộ ở 26 xã, thị trấn, được hỗ trợ xây dựng nhà mới với tổng số tiền trên 17.416 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 5.800,8 triệu đồng (trung bình 6.700.000đ/hộ), còn lại vốn nhân dân đóng góp hỗ trợ 11.616 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các cơ sở đã phát huy tốt sức mạnh cộng đồng trong việc giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà với những việc làm thiết thực, như: cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, anh em họ hàng giúp đỡ thêm về vật chất để cùng gia đình xây dựng ngôi nhà khang trang, bền đẹp, trong phong trào này phải kể đến các xã như Minh Tiến, Nhật Tiến, Đồng Tân.v.v.


Chính từ việc chung tay góp sức của Nhà nước và nhân dân trong việc giúp người dân tộc thiểu số nghèo làm nhà đã thể hiện sự đồng thuận giữa “ý Đảng lòng dân” trong sự nghiệp phát triển quê hương. Hơn nữa, qua việc làm đó trách nhiệm của mỗi người dân cũng được nâng lên, điều đó được thể hiện qua thực tế chất lượng xây dựng các ngôi nhà của đồng bào thời gian qua tương đối đảm bảo, nhiều hộ đã huy động của gia đình và được sự giúp đỡ của cộng đồng xây dựng được ngôi nhà với giá trị từ 15 – 30 triệu đồng, gấp gần 4 lần so với mức hỗ trợ của Nhà nước.


Cùng với chương trình hỗ trợ về nhà ở, huyện còn chú trọng việc hỗ trợ đầu tư giải quyết vấn đề nước sinh hoạt. Từ năm 2005 đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng 6 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các xã Hoà Bình, Tân Lập, Thiện Kỵ với tổng số vốn đầu tư trên 3,3 tỷ đồng, bước đầu các công trình đã phát huy hiệu quả sử dụng, giải quyết được tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho 950 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ 290 hộ với số tiền 139 triệu đồng đào giếng hoặc mua thùng nhựa, ống cống để đưa nước sinh hoạt về sử dụng, góp phần giúp cho người dân bớt được phần nào gánh nặng về nỗi lo thiếu nước sinh hoạt.


Đối với việc triển khai hỗ trợ đất ở và đất sản xuất tuy được triển khai và có 20 hộ đăng ký, song do hầu hết các xã, thị trấn hiện không còn quỹ đất công nên việc bố trí nguồn quỹ đất cho các gia đình không thực hiện được, hiện nay, BCĐ huyện đã đề nghị chuyển đổi mục đích hỗ trợ đất ở và đất sản xuất sang hình thức đào tạo nghề cho hộ dân tộc thiểu số nghèo.


Việc triển khai thực hiện Chương trình 134 trên địa bàn thời gian qua tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với kết quả bước đầu đạt được, có thể nói, chương trình đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trên quê hương Hữu Lũng, nhất là trong việc giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo xoá nhà dột nát và được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đồng thời, qua thực hiện chương trình còn là dịp khẳng định và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn trong việc đoàn kết giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 15,87% năm 2009.

Hoàng Hà