Thứ ba,  16/07/2024

Lao động nông thôn, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ tiền học nghề

LSO-Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2009) với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn (LĐNT), trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Đối tượng của Đề ánLà lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác. Đối tượng là cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền và công chức chuyên môn xã; cán bộ nguồn bổ sung thay thế cho cán bộ, công chức xã đến tuổi nghỉ công tác hoặc thiếu hụt...


Đối tượng của Đề án


Là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác. Đối tượng là cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, chính quyền và công chức chuyên môn xã; cán bộ nguồn bổ sung thay thế cho cán bộ, công chức xã đến tuổi nghỉ công tác hoặc thiếu hụt do có độ tuổi phù hợp với quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và đến năm 2020. Lộ trình và mục tiêu được đầu tư theo 3 giai đoạn: 2009 – 2010; 2011 – 2015 và từ 2016 – 2020.


Hỗ trợ chi phí học nghề cho LĐNT


LĐNT thuộc đối tượng của Đề án được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Ngoài ra còn được hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng/ngày/thực học/người; tiền đi lại tối đa mức 200.000 đồng/người/khóa đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.


LĐNT thuộc diện có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Tương tự như vậy, LĐNT làm việc ổn định ở nông thôn sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay học nghề. Mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này.


Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án này. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo chính sách của Đề án này nhưng tối đa không quá 3lần.


Đối với giảng viên, giáo viên dạy nghề, nếu thường xuyên xuống thực địa giảng dạy trên 15 ngày trong tháng sẽ được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung.


Nâng cấp các cơ sở dạy nghề tại các huyện nghèo


Theo như Đề án, 61 huyện nghèo sẽ được đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề cho trung tâm dạy nghề. Trong đó 30 huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 30-50% mới thành lập trung tâm dạy nghề từ năm 2009 sẽ có mức đầu tư tối đa 12,5 tỷ/trung tâm.


74 huyện miền núi, biên giới, hải đảo mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2009 được hỗ trợ đầu tư xưởng thực hành, ký túc xá, ô tô bán tải, thuyền máy… mức đầu tư tối đa là 9 tỷ đồng/trung tâm. Mức hỗ trợ 5 tỷ đồng/trung tâm dành cho 116 huyện đồng bằng mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2009. Các trung tâm dạy nghề công lập huyện được đầu tư giai đoạn 2006-2009 nhưng chưa đáp ứng yêu cầu được hỗ trợ 3 tỷ đồng/trung tâm và 100 trung tâm giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề được hỗ trợ 1 tỷ đồng/trung tâm.

Vũ Thanh