Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng kết công tác vận động cứu trợ của tỉnh năm 2009

Ngày 30-12-2009, Ban Thường trực MTTQ tỉnh và Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010 và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh.Thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ về việc “Vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2009 MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân đạo, từ thiện với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Trong năm qua, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã nhận được sự quyên góp ủng hộ của các huyện, thành phố, các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng và 7.646 bộ...

Ngày 30-12-2009, Ban Thường trực MTTQ tỉnh và Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010 và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ về việc “Vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2009 MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân đạo, từ thiện với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Trong năm qua, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã nhận được sự quyên góp ủng hộ của các huyện, thành phố, các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng và 7.646 bộ quần áo. Từ số tiền,hàng thu được tỉnh ta đã kịp thời ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra và hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn tỉnh sớm ổn định cuộc sống.

Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng nhiệm vụ vận động cứu trợ năm 2010 và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh để làm căn cứ cho công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ của tỉnh trong thời gian tới.


PV