Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng cục Thống kê: Họp báo trực tuyến trên toàn quốc

Ngày 31/12/2009, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo trực tuyến công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2009 và kết quả điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009. Đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT – kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì cuộc họp báo; đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại Lạng Sơn.Theo số liệu thống kê kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2009 được công bố tại cuộc họp báo, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước là 5,32%, trong đó giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%; sản xuất công nghiệp tăng 7,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,6%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,3%; thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch đề ra; chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 tương đối ổn định, bình quân năm tăng 6,88% so với 2008, thấp nhất so 6 năm trở lại đây; đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và...

Ngày 31/12/2009, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo trực tuyến công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2009 và kết quả điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009. Đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT – kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì cuộc họp báo; đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại Lạng Sơn.

Theo số liệu thống kê kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2009 được công bố tại cuộc họp báo, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước là 5,32%, trong đó giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%; sản xuất công nghiệp tăng 7,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,6%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,3%; thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch đề ra; chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 tương đối ổn định, bình quân năm tăng 6,88% so với 2008, thấp nhất so 6 năm trở lại đây; đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác đều đảm bảo kế hoạch…

Báo cáo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009, vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2009, dân số Việt Nam là 85.789.573 người (tăng thêm 9,5 triệu người tính từ cuộc tổng điều tra trước). Cơ cấu dân số có sự thay đổi theo hướng tích cực, như tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 33% năm 1999 xuống còn 25%. Ngược lại, tỷ trọng dân số của nhóm từ 15-59 tuổi (nhóm chủ lực của lực lượng lao động) lại tăng từ 58% năm 1999 lên 66%. Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên liên tục tăng từ 88% năm 1989 lên 90% năm 1999 và 93,5% năm 2009. Tỷ lệ người từ 5 tuổi trở lên đã từng đi học là 94,9%.

Báo cáo cuộc tổng điều tra cũng đưa ra số liệu cứ 10.000 hộ dân thì có 5 hộ không có nhà ở (nếu có thì không đảm bảo các tiêu chuẩn như diện tích, tường cao, cấu trúc và độc lập). Trong những hộ có nhà ở, số hộ có nhà kiên cố chiếm 47%, nhà bán kiên cố 37,8%, nhà thiếu kiên cố chiếm 7,8% và nhà đơn sơ chiếm 7,4%. Toàn quốc có 87% hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 54% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 96% sử dụng điện lưới để thắp sáng, 87% hộ có ti vi và 46% hộ có điện thoại cố định…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, tính sơ bộ có tổng dân số là 731.887 người,chiếm 0,85% dân số cả nước. Trong 10 năm dân số tỉnh Lạng Sơn tăng thêm 28.063 người, bình quân mỗi năm tăng 2.806 người.

Tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục thống kê đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng tình hình kinh tế- xã hội năm 2009, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 và chỉ số giá tiêu dùng.

Trí Dũng