Thứ hai,  22/07/2024

Trên 5,4 tỷ đồng hỗ trợ con em hộ nghèo trong giáo dục đào tạo

Năm 2009, tỉnh ta đã chi trên 5,4 tỷ đồng cho các chính sách trợ giúp miễn giảm học phí, trợ giúp học bổng, cấp sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở các cấp học. Trong đó, miễn giảm học phí năm học 2008-2009 trên 1,2 tỷ đồng cho 16.551 học sinh; trợ giúp học bổng gần 4,2 tỷ đồng cho 4.791 em. Ngoài ra, phong trào xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh, các tổ chức xã hội như Hội khuyến học, Quỹ bảo trợ trẻ em, Hội Chữ thập đỏ đã có những nghĩa cử cao đẹp bằng các hình thức cấp học bổng, quyên góp quần áo, chăn màn nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học...

Năm 2009, tỉnh ta đã chi trên 5,4 tỷ đồng cho các chính sách trợ giúp miễn giảm học phí, trợ giúp học bổng, cấp sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở các cấp học.

Trong đó, miễn giảm học phí năm học 2008-2009 trên 1,2 tỷ đồng cho 16.551 học sinh; trợ giúp học bổng gần 4,2 tỷ đồng cho 4.791 em. Ngoài ra, phong trào xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh, các tổ chức xã hội như Hội khuyến học, Quỹ bảo trợ trẻ em, Hội Chữ thập đỏ đã có những nghĩa cử cao đẹp bằng các hình thức cấp học bổng, quyên góp quần áo, chăn màn nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.


Phong Linh