Thứ sáu,  12/07/2024

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009

Năm 2009, thực hiện và triển khai Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X), kết quả toàn tỉnh đạt 94,7% cán bộ, đảng viên tham gia, tổng số quần chúng được tham gia học tập đạt trên 85%. Tổ chức 320 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 29.946 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 591.543 lượt người dân; bổ sung 3.616 cuốn sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn; biên soạn và phát hành 750 đĩa tuyên truyền pháp luật cho cấp xã, 224 cuốn tài liệu giới thiệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cấp phát được 450 cuốn Bản tin phòng, chống tham nhũng của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp. Cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã tuyên truyền được 1.472 tin, bài, ảnh (trên sóng truyền hình: 365 tin, 306 bài; trên sóng phát thanh: 371 tin, 308 bài; trên báo: 59 tin, 35 bài, 28 ảnh) về công tác phòng, chống tham nhũng,...

Năm 2009, thực hiện và triển khai Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X), kết quả toàn tỉnh đạt 94,7% cán bộ, đảng viên tham gia, tổng số quần chúng được tham gia học tập đạt trên 85%.

Tổ chức 320 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 29.946 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 591.543 lượt người dân; bổ sung 3.616 cuốn sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn; biên soạn và phát hành 750 đĩa tuyên truyền pháp luật cho cấp xã, 224 cuốn tài liệu giới thiệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cấp phát được 450 cuốn Bản tin phòng, chống tham nhũng của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp. Cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã tuyên truyền được 1.472 tin, bài, ảnh (trên sóng truyền hình: 365 tin, 306 bài; trên sóng phát thanh: 371 tin, 308 bài; trên báo: 59 tin, 35 bài, 28 ảnh) về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ được 770 người. Toàn tỉnh đã có 7.503 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào bị tố cáo và xác minh, biểu hiện là kê khai không trung thực cần phải bị xử lý.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 100 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 10 cuộc từ năm 2008 chuyển sang, có 16 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng), tập trung vào các lĩnh vực tài chính, giáo dục, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, y tế, thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng… Đã kết thúc 82 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là 1.848 triệu đồng; kết luận thu hồi 1.840 triệu đồng; đã thu hồi được 729 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính 172 triệu đồng và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp của đảng bộ tiến hành kiểm tra đối với 97 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 39 tổ chức có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 2 tổ chức. Kiểm tra 337 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 168 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 80 trường hợp. Thông qua kiểm tra, giám sát cấp uỷ và UBKT các cấp đã phát hiện một số vụ việc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và đã xử lý kỷ luật đảng đối với 12 trường hợp; công tác trong lĩnh vực: Đảng 2; Nhà nước 3; Đoàn thể 4; lĩnh vực khác 3.

Công an tỉnh đã phát hiện, xác minh làm rõ 18 vụ việc có liên quan đến tham nhũng, gây thiệt hại tài sản ước tính gần 1,7 tỷ đồng, các cơ quan chức năng đã thu hồi 1,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 vụ với 54 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp với số tiền 35 triệu đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh làm rõ cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật: về đảng đối với 21 trường hợp; về hành chính đối với 20 trường hợp.

Kết thúc điều tra 2 vụ án tham nhũng với 10 bị can (2 vụ năm trước chuyển sang), chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố. Toà án nhân dân đã thụ lý 2 vụ 10 bị cáo; đã xét xử 1 vụ với 8 bị cáo, còn 1 vụ 2 bị cáo. Cơ quan điều tra đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 3 bị can về tội đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.


Nguyễn Mai Loan