Thứ hai,  22/07/2024

Hội thảo thực trạng công tác chăm sóc SKSS tỉnh Lạng Sơn 2008-2009

Ngày 5/1/2010, Sở Y tế, Ban quản lý chương trình giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo về thực trạng công tác chăm sóc SKSS năm 2008-2009. Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Y tế, Ban quản lý chương trình, đại diện MTTQ và một số ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố.Chương trình “ Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ 2006-2010” do Chính phủ Hà Lan tài trợ được triển khai tại 14 tỉnh có tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh cao. Lạng Sơn bắt đầu thực hiện chương trình từ cuối năm 2007; sau hơn 2 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực. Về đội ngũ cán bộ, toàn tỉnh có gần 400 cán bộ y tế khoa sản và nhi đang công tác tại 3 tuyến ( tỉnh, huyện, xã) và trung tâm chăm sóc SKSS cũng như đội bảo vệ BMTE tại các huyện. Đặc biệt, tất cả các xã đều có nữ hộ sinh hoặc...

Ngày 5/1/2010, Sở Y tế, Ban quản lý chương trình giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo về thực trạng công tác chăm sóc SKSS năm 2008-2009. Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Y tế, Ban quản lý chương trình, đại diện MTTQ và một số ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố.

Chương trình “ Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ 2006-2010” do Chính phủ Hà Lan tài trợ được triển khai tại 14 tỉnh có tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh cao. Lạng Sơn bắt đầu thực hiện chương trình từ cuối năm 2007; sau hơn 2 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực. Về đội ngũ cán bộ, toàn tỉnh có gần 400 cán bộ y tế khoa sản và nhi đang công tác tại 3 tuyến ( tỉnh, huyện, xã) và trung tâm chăm sóc SKSS cũng như đội bảo vệ BMTE tại các huyện. Đặc biệt, tất cả các xã đều có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi. Hằng năm, chương trình đã từng bước trang bị thiết bị y tế chuyên dùng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập huấn các chương trình cũng như tổ chức khảo sát thống kê chuyên ngành.

Đến cuối năm 2009, Lạng Sơn đã vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra như tổng số lần khám thai của phụ nữ đẻ; tỷ lệ bà mẹ sinh con tại trạm; tỷ lệ bà mẹ sinh con có cán bộ y tế đỡ; công tác chăm sóc sau đẻ, khám và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong mẹ năm 2007 chỉ có 4 ca, năm 2008 có 1 ca và năm 2009 có 3 ca. Theo số liệu này thì Lạng Sơn có tỷ lệ tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống thấp nhất toàn quốc.

Tại hội thảo, các huyện, thành phố đã nêu lên thực trạng hoạt động, hiệu quả của chương trình cũng như những khó khăn đối với các xã vùng cao, vùng ĐBKK.

MH