Chủ nhật,  21/07/2024

Chủ động, sáng tạo, vững tin bước vào năm 2010

Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoảnh lại, mới năm nào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vậy mà giờ đây chúng ta đã bước vào năm 2010 - năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2006 – 2010.Năm 2009, trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính thế giới, kinh tế trong nước suy giảm, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp … đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đời sống xã hội. Để vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục giữ được sự ổn định, phát triển, đạt được những kết quả quan trọng. Trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2009 thì đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 15/20...

Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoảnh lại, mới năm nào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vậy mà giờ đây chúng ta đã bước vào năm 2010 – năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2006 – 2010.

Năm 2009, trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính thế giới, kinh tế trong nước suy giảm, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp … đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đời sống xã hội. Để vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục giữ được sự ổn định, phát triển, đạt được những kết quả quan trọng. Trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2009 thì đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 15/20 chỉ tiêu. Kinh tế – xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được tích cực chỉ đạo, đạt được những kết quả ban đầu; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả đạt được trong năm 2009 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân, dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2010 – Năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu tổng quát năm 2010 của tỉnh ta là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (từ 9,5 – 10%) đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, huy động cao độ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Xây dựng khu kinh tế Đồng Đăng – Lạng Sơn trở thành khu kinh tế động lực, thu hút đầu tư của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hệ thống hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2010 là rất nặng nề. Khó khăn, thách thức vẫn còn đó. Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, trong nước chưa phải khắc phục ngay được và còn có thể diễn biến phức tạp, khó lường. Trước những thách thức mới, các cấp, các ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, biến khó khăn thành cơ hội phát triển. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng trưởng kinh tế bền vững với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn trở ngại là chìa khoá của thành công. Vững tin bước vào năm 2010 cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành nhất định Đảng bộ, chính quyền, quân, dân các dân tộc Lạng Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Lạng Sơn