Chủ nhật,  21/07/2024

Thành phố huy động sức mạnh cộng đồng "Vì người nghèo"

Thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, do MTTQ Việt Nam phát động, năm 2009, thành phố Lạng Sơn đã tiếp tục triển khai thực hiện đề án giảm nghèo, xoá nhà dột nát cho người nghèo. Bằng những việc làm cụ thể, Ban vận động “ Quỹ vì người nghèo đã tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo”. Thành phố đã huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và xoá nhà dột nát trên địa bàn.Cùng với sự phát triển của đất nước, trong xã hội cũng còn một bộ phận nhỏnhững người không may có những hoàn cảnh éo le khác nhau, nên họ vẫn rơi vào tình trạng hộ nghèo. Trong vài năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ người nghèo, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo qua các năm đã giảm đáng kể.Đầu năm 2009, trên địa bàn thành phố còn có 154 hộ nghèo....

Thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, do MTTQ Việt Nam phát động, năm 2009, thành phố Lạng Sơn đã tiếp tục triển khai thực hiện đề án giảm nghèo, xoá nhà dột nát cho người nghèo. Bằng những việc làm cụ thể, Ban vận động “ Quỹ vì người nghèo đã tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo”. Thành phố đã huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và xoá nhà dột nát trên địa bàn.

Cùng với sự phát triển của đất nước, trong xã hội cũng còn một bộ phận nhỏnhững người không may có những hoàn cảnh éo le khác nhau, nên họ vẫn rơi vào tình trạng hộ nghèo. Trong vài năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ người nghèo, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo qua các năm đã giảm đáng kể.Đầu năm 2009, trên địa bàn thành phố còn có 154 hộ nghèo. Hưởng ứng cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, HĐND thành phố đã xây dựng Đề án “ Giảm nghèo, xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo”. Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” được kiện toàn đến các xã, phường và tập trung làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tích cực quyên góp ủng hộ quỹ. Kết quả năm 2009, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” đã huy động được 426 triệu đồng và 1.371 ngày công giúp các hộ nghèo sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết; trong đó cấp thành phố huy động được 267,8 triệu đồng và cấp xã phường huy động 157,8 triệu đồng. Từ nguồn vốn “Quỹ vì người nghèo’, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 26 căn nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá 524,5 triệu đồng; trong đócấp thành phố hỗ trợ 19 nhà; các phường trực tiếp hỗ trợ 7 nhà. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo xoá nhà dột nát được 117 triệu đồng. Đi đầu cuộc vân động “Ngày vì người nghèo” có Liên đoàn lao động thành phố đã vận động CB CNVC LĐ ủng hộ quỹ hỗ trợ xây mới được 5 nhà, tổng trị giá 72 triệu đồng. Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn hỗ trợ xây mới 2 nhà tổng trị giá 50 triệu đồng. Hội CCB vận động hội viên hỗ trợ xây 1 nhà trị giá 15 triệu đồng. Các tổ chức Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ, Công ty TNHH Bảo Long, Công ty TNHH Chi Lê, Công ty Bảo Minh … đều làm tốt công tác vận động gây quỹ.

Cùng với việc vận động quyên góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, UBMTTQ thành phố còn vận động các tổ chức đoàn thể, các đơn vị quan tâm chia sẻ những khó khăn mất mát của những hộ nghèo có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp lễ tết, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi cơ nhỡ … với tổng trị giá trên 180 triệu đồng. Công tác xoá nghèo, giúp đỡ các hộ nghèo vượt khó đi lên được các tổ chức Hội LHPN, Hội nông dân, Hội CCB… giúp đỡ thông qua nguồn vốn tín chấp cho hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Trong năm, các tổ chức hội đã có trên 407 lượt hội viên được vay vốn thông qua các cấp hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách vay với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng.Bằng những việc làm cụ thể, trong năm, toàn thành phố đã giúp 79/154 hộ xoá được nhà dột nát, giảm 51,29%. Hiện nay toàn thành phố còn 128 hộ nghèo cần tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và các đơn vị hảo tâm.

Minh Trang