Thứ sáu,  19/07/2024

Điểm tựa cho phụ nữ nghèo

Bằng những hoạt động thiết thực của phong trào “ Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong 5 năm từ năm 2004 – 2009, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp đỡ 7.227/12.876 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 2.950 hộ được giúp đỡ thoát nghèo và ổn định cuộc sống...Để giúp phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp tích cực, hướng dẫn các cấp Hội hàng năm tiến hành rà soát hộ nghèo phụ nữ làm chủ, phụ nữ nghèo, đăng ký và có kế hoạch giúp đỡ hộ thoát nghèo; hình thức giúp đỡ như giúp ngày công lao động, cây giống, con giống, cho vay vốn không lấy lãi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất… Phối hợp với các ngân hàng, kết hợp khai thác nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học...

Bằng những hoạt động thiết thực của phong trào “ Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong 5 năm từ năm 2004 – 2009, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp đỡ 7.227/12.876 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 2.950 hộ được giúp đỡ thoát nghèo và ổn định cuộc sống…

Để giúp phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp tích cực, hướng dẫn các cấp Hội hàng năm tiến hành rà soát hộ nghèo phụ nữ làm chủ, phụ nữ nghèo, đăng ký và có kế hoạch giúp đỡ hộ thoát nghèo; hình thức giúp đỡ như giúp ngày công lao động, cây giống, con giống, cho vay vốn không lấy lãi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất… Phối hợp với các ngân hàng, kết hợp khai thác nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ.

Phòng giao dịch NHCS Cao Lộc giải ngân cho người dân xã Tân Liên – Ảnh: MH

Từ những biện pháp, hình thức tổ chức triển khai phát động phong trào trong các cấp hội đã tạo động lực mạnh mẽ phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, ý thức tiết kiệm, vượt khó vươn lên của đông đảo hội viên phụ nữ tỉnh nhà. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các ngân hàng cho vay với tổng số vốn là 430 tỷ 987 triệu đồng, với 43.157 hộ hội viên được vay; xây dựng được 99 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền gần 1,7 tỷ đồng; huy động hội viên phụ nữ giúp nhau bằng tiền, cây, con giống với tổng trị giá lên đến gần 2,7 tỷ đồng. Song song với việc hỗ trợ vốn, bước đầu giải quyết khó khăn cho chị em, Hội còn liên kết, phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp chị em sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Minh chứng là Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn tiến bộ khoa học cho trên 56.455 lượt phụ nữ tham dự; liên kết mở được 215 lớp đào tạo nghề may công nghiệp, may dân dụng, sản xuất chiếu tre, tin học, nghề làm nón thủ công, chế biến lâm sản… thu hút gần 5.000 lao động nữ nông thôn tham gia. Cùng với việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất, Hội còn tích cực vận động xóa nhà tạm, dột nát, xây dựng nhà tình thương cho 72 phụ nữ nghèo, qua đó giúp chị em yên tâm về chỗ ở, tập trung lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Không phụ tấm lòng của người giúp đỡ, đa số chị em đều nỗ lực, cần cù học tập, lao động, vượt mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống gia đình. Nhiều chị em từ hộ nghèo đã vươn lên thành hộ khá và giàu, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu có mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt của hội viên phụ nữ xã Quang Lang, xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng); mô hình liên kết sản xuất nấm ăn, trồng rau sạch ở thành phố Lạng Sơn; trồng thạch đen ở xã Hùng Việt (Tràng Định)…

Với vai trò vừa là người mẹ, người vợ, người con trong gia đình nên người phụ nữ có tác động và ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng tổ ấm gia đình, vì vậy Hội đã thường xuyên chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền, học tập về xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”; nội dung tuyên truyền được tập trung vào kiến thức luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với ngành y tế, dân số tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và trẻ em tham gia các hoạt động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho chị em. Thông qua những hoạt động đó đã tạo điều kiện nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị, làng bản văn hóa.


Xuân Hương