Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng kết công tác phật sự năm 2009

Chiều ngày 6/01/2010, tại Chùa Thành, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2009 – phương hướng hoạt động năm 2010. Tới dự có đại diện một số cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh và thành phố…Trong chương trình hội nghị, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tổng kết công tác phật sự năm 2009. Đồng thời, đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010. Qua đó, nhằm phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, tinh thần đoàn kết, hoà nhập trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động ích nước, lợi dân, hưởng ứng phong trào đạo đức – văn hoá – xã hội, bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh....

Chiều ngày 6/01/2010, tại Chùa Thành, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2009 – phương hướng hoạt động năm 2010. Tới dự có đại diện một số cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh và thành phố…

Trong chương trình hội nghị, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tổng kết công tác phật sự năm 2009. Đồng thời, đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010. Qua đó, nhằm phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, tinh thần đoàn kết, hoà nhập trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động ích nước, lợi dân, hưởng ứng phong trào đạo đức – văn hoá – xã hội, bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước… góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Thịnh