Chủ nhật,  21/07/2024

2009 – năm y tế tuyến huyện

Năm 2009 ở tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung được gọi là năm của y tế tuyến huyện”. Sở dĩ nói như vậy là vì đây là năm y tế tuyến huyện được “đổi đời” bằng nhiều nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.Mục tiêu: Đồng bộ và hiện đại hóa Trong nhiều năm qua, với mục tiêu hướng về cơ sở, bằng nhiều nguồn khác nhau, tỉnh ta đã quan tâm xây mới, nâng cấp các trạm y tế xã. Cùng với đầu tư xây dựng và mua sắm, ngành y tế đã quan tâm phân công đội ngũ bác sĩ về xã để nâng cao năng lực của tuyến kỹ thuật quan trọng này. Vì vậy, đến nay đã có trên 84% số xã hoàn thành chuẩn y tế QG. Đối với tuyến huyện, do quan niệm về nhiệm vụ chủ yếu là chỉ đạo công tác y tế cơ sở và thực hiện các mục tiêu y tế QG cũng như y tế dự phòng, nên coi nhẹ công tác khám và điều trị của tuyến kỹ thuật. Vì vậy, các bệnh viện tuyến huyện hầu như chưa...

Năm 2009 ở tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung được gọi là năm của y tế tuyến huyện”. Sở dĩ nói như vậy là vì đây là năm y tế tuyến huyện được “đổi đời” bằng nhiều nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Mục tiêu: Đồng bộ và hiện đại hóa

Trong nhiều năm qua, với mục tiêu hướng về cơ sở, bằng nhiều nguồn khác nhau, tỉnh ta đã quan tâm xây mới, nâng cấp các trạm y tế xã. Cùng với đầu tư xây dựng và mua sắm, ngành y tế đã quan tâm phân công đội ngũ bác sĩ về xã để nâng cao năng lực của tuyến kỹ thuật quan trọng này. Vì vậy, đến nay đã có trên 84% số xã hoàn thành chuẩn y tế QG. Đối với tuyến huyện, do quan niệm về nhiệm vụ chủ yếu là chỉ đạo công tác y tế cơ sở và thực hiện các mục tiêu y tế QG cũng như y tế dự phòng, nên coi nhẹ công tác khám và điều trị của tuyến kỹ thuật. Vì vậy, các bệnh viện tuyến huyện hầu như chưa được quan tâm thỏa đáng và không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị lạc hậu và thiếu thốn, đội ngũ cán bộ chậm được bồi dưỡng đào tạo. Vì vậy, bệnh nhân cứ từ xã lên tỉnh, từ tỉnh lên Trung ương, gây nên sự quá tải và là nguyên nhân của các tiêu cực tại các bệnh viện lớn.

Với Quyết định 225/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và phòng khám ĐKKV, một số dự án mở rộng nâng cấp giai đoạn 1 đã được khởi công từ năm 2008 như các dự án Bệnh viện huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lộc Bình và Tràng Định. Sau đó tất cả 10 bệnh viện huyện và một số phòng khám ĐKKV được bổ sung bằng nguồn trái phiếu Chính phủ để thực hiện đồng bộ từ khâu cải tạo, nâng cấp mở rộng và mua sắm trang thiết bị y tế.

Với tổng số vốn năm 2009 là 132.838 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 108 tỷ đồng, nếu được thực hiện tốt, thì không những các bệnh viện tuyến tỉnh như BV Đa khoa, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được khởi công xây mới hoặc bổ sung một số hạng mục quan trọng nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ theo tuyến và bảo vệ môi trường; mà các bệnh viện tuyến huyện và phòng khám ĐKKV cũng được cải tạo mở rộng, nâng cấp với quy mô lớn. Hoàn thành mục tiêu này, các bệnh viện tuyến huyện và phòng khám ĐKKV sẽ phát triển theo hướng đồng bộ và hiện đại, đủ sức đáp ứng nhiệm vụ KCB theo tuyến kỹ thuật, nhất là công tác KCB theo kênh BHYT.

Thực hiện: nhiều khó khăn

Thực ra, nguồn vốn dành cho các gói xây lắp không lớn, mà chủ yếu là mua sắm trang thiết bị y tế. Nhưng việc xây lắp lại có ý nghĩa quyết định để lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật và đưa vào hoạt động. Khó khăn của y tế tuyến huyện là vừa thi công vừa hoạt động, vừa mua sắm, vừa bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ. Thi công chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác tư vấn, thẩm định, phê duyệt lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thu hồi, giao đất, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, đơn vị thi công vừa yếu về năng lực lại thiếu tinh thần trách nhiệm, nên để các công trình chậm trễ, khó đưa vào hoạt động một cách đồng bộ. Hầu hết các bệnh viện trong tình trạng vừa là nơi khám điều trị, vừa là… công trường, nên rất khó xoay sở.

Với trách nhiệm cao của chủ đầu tư là Sở Y tế, lại được lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm; bên cạnh đó là sự năng động sáng tạo của các giám đốc bệnh viện các huyện trong việc bố trí hợp lý nơi làm việc, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Đến nay, các hạng mục xây dựng cơ bản giai đoạn 1 tại các bệnh viện đã hoàn thành, giai đoạn 2 đã và đang được khởi công. Các gói thầu mua sắm đã hoàn tất, các thiết bị mới đã được bàn giao và lắp đặt và hầu như tất cả đều được sử dụng trong công tác khám và điều trị.

Tuy vậy, nhiệm vụ của năm 2010 của các bệnh viện tuyến huyện khá nặng nề. Việc thực hiện Luật Khám chữa bệnh và Luật BHYT sẽ đặt ra cho tuyến huyện những vấn đề về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cả về y đức và y thuật để có thể khai thác tốt và có hiệu quả trang thiết bị mới. Bên cạnh đó, việc thi công giai đoạn 2 cần phải được đẩy nhanh, tạo điều kiện cho các bệnh viện tuyến huyện phục vụ tốt bệnh nhân.


Trần Kim