Chủ nhật,  21/07/2024

Thanh niên Hữu Lũng 5 xung kích, 4 đồng hành

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên (TN) huyện Hữu Lũng đã có những bước phát triển vượt trội. Đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương đoàn phát động.TN được coi là lực lượng lao động chính trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nên đoàn cơ sở đã triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, tạo chuyển biến nhận thức để phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của ĐVTN. Để thực hiện tốt phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, Huyện đoàn đã thường xuyên phối hợp với phòng kinh tế, trạm khuyến nông tập huấn chuyển giao KHKT cho ĐVTN. Trong phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính, cán bộ ĐVTN khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, khối nông nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác, đạo đức nghề...

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên (TN) huyện Hữu Lũng đã có những bước phát triển vượt trội. Đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương đoàn phát động.

TN được coi là lực lượng lao động chính trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nên đoàn cơ sở đã triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, tạo chuyển biến nhận thức để phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của ĐVTN. Để thực hiện tốt phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, Huyện đoàn đã thường xuyên phối hợp với phòng kinh tế, trạm khuyến nông tập huấn chuyển giao KHKT cho ĐVTN. Trong phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính, cán bộ ĐVTN khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, khối nông nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác, đạo đức nghề nghiệp. Nhiều ĐVTN đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có thái độ khiêm tốn, lối sống giản dị, phương pháp làm việc tích cực, khoa học. Anh Hoàng Thanh Xuân, Bí thư Đoàn thanh niên xã Hồ Sơn cho biết, các ĐVTN đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay để trồng cây ăn quả, nuôi gia súc, gia cầm. Năm qua, đã tổ chức 1 lớp sửa chữa máy nông cụ cho 43 ĐVTN trong xã để họ tự giúp bản thân và các gia đình trong xã phát triển sản xuất. Đã có nhiều ĐVTN tiêu biểu làm kinh tế như anh Lưu ở thôn Đồng Gia, anh Bình ở thôn Na Hoa… đã biết vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ đầu năm 2004 đến nay, Huyện đoàn đã quản lý nguồn vốn thông qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 5,7 tỷ đồng với 22 tổ quản lý nguồn vốn và trên 430 hộ vay vốn để phát triển kinh tế. Từ đó, đã khuyến khích TN tham gia phát triển kinh tế có hiệu quả, từng bước ổn định việc làm. Điển hình như mô hình VACR của anh Phùng Văn Tiến, ĐVTN xã Hoà Sơn (mỗi năm cho thu nhập trên 70 triệu); mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả của anh Linh Hồng Quân, xã Nhật Tiến (thu nhập trên 60 triệu đồng/năm); anh Sầm Văn Dậu, xã Vân Nham (thu nhập trên 40 triệu đồng/năm). Đến nay, toàn huyện có 89 mô hình TN làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 20 – 40 triệu đồng/năm, 36 mô hình thu nhập trên 40 triệu đồng/năm. Thực hiện phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, Huyện đoàn còn tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, khuyến khích thanh niên tham gia cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Hưởng ứng phong trào “Thanh niên tình nguyện”, các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã có nhiều hoạt động tình nguyện bổ ích, ý nghĩa như tham gia thường xuyên các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách…

Huyện đoàn Hữu Lũng cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “4 đồng hành”. Các cơ sở đoàn tích cực triển khai phong trào thi đua học tập với phương châm “Học bất cứ nơi đâu, học bất cứ lúc nào”; đẩy mạnh phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”; triển khai cuộc vận động “2 không”. Các cơ sở đoàn đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp và việc làm để đồng hành với TN trong nghề nghiệp và việc làm. Đồng thời thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đối với đoàn cơ sở.

Anh Nguyễn Hữu Hải, Phó Bí thư huyện đoàn Hữu Lũng cho biết, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng ĐVTN trong huyện không ngại khó, ngại khổ, cần cù lao động, ham học hỏi, có ý thức tự tìm và tạo nghề, biết làm kinh tế có hiệu quả để xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Trong năm tới, Huyện đoàn vẫn sẽ tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao chất lượng phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” và phối hợp tốt với các cuộc vận động do đoàn, hội, đội phát động để phát huy hơn nữa vai trò của ĐVTN, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.


Thanh Hòa