Thứ tư,  24/07/2024

Kết quả tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Dân số luôn là biểu hiện của tỷ lệ nghịch giữa số lượng và chất lượng, khi dân số tăng nhanh thì chất lượng dân số giảm. Vì vậy kiểm soát và điều chỉnh được tỷ suất sinh theo hướng giảm dần, đạt tới tiêu chí an toàn là mục tiêu đặt ra của ngành dân số tỉnh nhà trong chiến lược bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, góp phần ổn định dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.Năm 2009, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, vận động nhằm giảm mức sinh trên địa bàn. Tính đến nay ước tính số trẻ sinh là 8.045 cháu, tỷ lệ sinh con thứ ba khoảng 12% và tỷ lệ giới tính khi sinh nam/nữ là 124/100 (là 1 trong 16 tỉnh có chỉ số giới tính khi sinh cao). Ngay từ đầu năm, hệ thống tổ chức từ huyện đến tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, với “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ” đã triển khai ở 165 lượt xã. Kết quả thực...

Dân số luôn là biểu hiện của tỷ lệ nghịch giữa số lượng và chất lượng, khi dân số tăng nhanh thì chất lượng dân số giảm. Vì vậy kiểm soát và điều chỉnh được tỷ suất sinh theo hướng giảm dần, đạt tới tiêu chí an toàn là mục tiêu đặt ra của ngành dân số tỉnh nhà trong chiến lược bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, góp phần ổn định dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Năm 2009, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, vận động nhằm giảm mức sinh trên địa bàn. Tính đến nay ước tính số trẻ sinh là 8.045 cháu, tỷ lệ sinh con thứ ba khoảng 12% và tỷ lệ giới tính khi sinh nam/nữ là 124/100 (là 1 trong 16 tỉnh có chỉ số giới tính khi sinh cao). Ngay từ đầu năm, hệ thống tổ chức từ huyện đến tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, với “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ” đã triển khai ở 165 lượt xã. Kết quả thực hiện chiến dịch: Tổng các biện pháp tránh thai đạt 104,9% kế hoạch, số phụ nữ được khám phụ khoa đạt 84,5% kế hoạch, cũng trong chiến dịch này đã có 9.956 chị em được phát hiện và điều trị bệnh phụ khoa.

Trong năm 2009, bảo đảm cung cấp các phương tiện tránh thai miễn phí cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Kết quả thực hiện dịch vụ KHHGĐ đã có 7.584 chị sử dụng vòng tránh thai, tiêm thuốc tránh thai 1.185 chị đạt 273% kế hoạch. Sử dụng que cấy tránh thai cho 210 chị, đạt 105% kế hoạch, 17.710 chị sử dụng viên thuốc tránh thai đạt 107% kế hoạch và cấp phát 9.350 bao cao su đạt 85% kế hoạch.

Công tác truyền thông, giáo dục vận động luôn được đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đẩy mạnh. Bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ DSKHHGĐ cơ sở tiêu biểu, tổ chức các buổi nới chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản-KHHGĐ được 847 buổi, sinh hoạt văn nghệ lồng ghép 257 buổi, 25 cuộc mít tinh, sử dụng các kênh truyền thông đại chúng 65 buổi… Đặc biệt duy trì hoạt động của 215 câu lạc bộ với các hoạt động lồng ghép về DSKHHGĐ. Cấp phát trên 3.000 cuốn “Sổ tay tuyên truyền y tế cơ sở” cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ làm công tác dân số xã và các ngành. Biên soạn và phát hành 31.728 tờ rơi tuyên truyền về KHHGĐ, làm mẹ an toàn, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS… Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình xây dựng chuyên mục “Dân số và phát triển” phát định kỳ hàng tháng và tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn. Hầu hết chị em phụ nữ từ 15-49 tuổi đều có cơ hội tiếp cận với dịch vụ SKSS-KHHGĐ, được trang bị kiến thức cơ bản về SKSS để, lựa chọn các biện pháp tránh thai cũng như thực hiện các dịch vụ CSSK phù hợp cho bản thân, gia đình và xã hội. Bên cạnh những biện pháp chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, Chi cục Dân số, KHHGĐ đã xây dựng kế hoạch và chủ động kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ và giám sát tình hình tổ chức thực hiện triển khai Chiến dịch: Cấp tỉnh kiểm tra giám sát được 82 xã và 11 huyện, cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát được 165 xã.

Tuy nhiên, hiện nay một trong những khó khăn mà ngành dân số đang gặp phải là tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng tăng trở lại khoảng 12% ở một số vùng sâu vùng xa. Trong khi đó đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở các địa bàn này chưa đủ mạnh về số lượng và trình độ chuyên môn. Để khắc phục những khó khăn, tồn tại, bước sang năm 2010, ngành Dân số tỉnh ta tiếp tục tăng cường chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS-KHHGĐ. Tập trung tuyên truyền thực hiện tốt QĐ 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách dân số áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Pháp lệnh dân số, nhằm tạo một bước chuyển đổi nhận thức sâu rộng từ các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội đến mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng cá nhân, gia đình, vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng.


Hải Lê