Thứ sáu,  12/07/2024

Hội Hoan hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

Hội Hoan là một xã vùng xa của huyện Văn Lãng, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo cao (51,9%) nên còn gặp nhiều khó khăn. Xác định ổn định quy mô dân số, sinh ít con sẽ có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính vì vậy những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, (SKSS) dân số/KHHGĐ ở Hội Hoan luôn được quan tâm chú trọng, nhằm hướng tới mục tiêu giảm sinh để nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng hợp danh sách bệnh nhân tại phòng khám đa khoa khu vực Hội HoanToàn xã Hội Hoan có 601 hộ, 11 thôn bản, có 4 thôn thuộc vùng 3 (Co Tào, Khuổi Tọc, Đông Trang và Phiêng Liệt) với số dân 2.986 người, trên 400 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 383 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc SKSS, dân số/ KHHGĐ, xã Hội Hoan đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho...

Hội Hoan là một xã vùng xa của huyện Văn Lãng, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo cao (51,9%) nên còn gặp nhiều khó khăn. Xác định ổn định quy mô dân số, sinh ít con sẽ có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính vì vậy những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, (SKSS) dân số/KHHGĐ ở Hội Hoan luôn được quan tâm chú trọng, nhằm hướng tới mục tiêu giảm sinh để nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng hợp danh sách bệnh nhân tại phòng khám đa khoa khu vực Hội Hoan

Toàn xã Hội Hoan có 601 hộ, 11 thôn bản, có 4 thôn thuộc vùng 3 (Co Tào, Khuổi Tọc, Đông Trang và Phiêng Liệt) với số dân 2.986 người, trên 400 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 383 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc SKSS, dân số/ KHHGĐ, xã Hội Hoan đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào toàn dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tăng cường các hoạt động lồng ghép khám chữa bệnh với tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Ngoài công tác tuyên truyền các cán bộ y tế, dân số xã còn trực tiếp xuống từng thôn bản, hộ gia đình phát tờ rơi vận động, để người dân thay đổi hành vi, hiểu được sinh ít con sẽ mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Bởi vì sinh ít con sẽ có điều kiện nuôi dạy con cái học hành, có điều kiện chăm sóc sức khỏe của bản thân, có thời gian và sức khỏe tập trung cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các gia đình cùng phát triển thuận hòa. Từ những mục tiêu trên cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số thôn, bản và Trạm Y tế xã đã có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp đến mọi đối tượng, đồng thời tư vấn cho các bà mẹ về kiến thức chăm sóc nuôi con, những biện pháp tránh thai hiện đại và tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, qua đó mỗi cặp vợ chồng tự lựa chọn cho mình những biện pháp tránh thai thích hợp. Để thực hiện hiệu quả và đồng bộ, mang lưới cộng tác viên ở xã Hội Hoan được mở rộng khắp các thôn bản, thường xuyên bám sát địa bàn, hàng tháng phối hợp với Trạm Y tế tổ chức tư vấn, khám sức khỏe sinh sản, cung cấp các biện pháp tránh thai và phương tiện tránh thai kịp thời cho các đôi tượng có nhu cầu. Hàng năm ban chỉ đạo về công tác dân số/ KHHGĐ xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cộng tác viên. Đồng thời phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là Pháp lệnh về dân số và quyền trẻ em, nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên công tác chăm sóc SKSS, dân số/KHHGĐ trong năm 2009 của xã Hội Hoan đạt kết quả tích cực. Số người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 90%, trong đó 276 người sử dụng vòng tránh thai và 107 người dùng thuốc tránh thai, toàn xã không có người sinh con thứ 3.

Với quyết tâm ổn định về dân số, “xã hội hóa chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, xã Hội Hoan huyện Văn Lãng đã và đang phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về dân số, về y tế, về giáo dục… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.


Thế Bảo