Chủ nhật,  21/07/2024

Hội Nông dân nỗ lực xóa hộ nghèo và nhà tạm

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 20/6/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, trong năm 2009, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất; kết quả đã xóa được 1.575 hộ hội viên nghèo, đạt 157,5% chỉ tiêu đề ra và xóa được 25 nhà tạm.Xác định đây là hai chỉ tiêu quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ngay từ đầu năm 2009, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Hội Nông dân các huyện, thành phố; đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và MTTQ trong việc hỗ trợ kinh phí theo quy định của Chính phủ, của tỉnh. Cùng với đó, Hội đã từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi đến với người dân. Đặc biệt là công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 20/6/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, trong năm 2009, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất; kết quả đã xóa được 1.575 hộ hội viên nghèo, đạt 157,5% chỉ tiêu đề ra và xóa được 25 nhà tạm.
Xác định đây là hai chỉ tiêu quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ngay từ đầu năm 2009, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Hội Nông dân các huyện, thành phố; đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và MTTQ trong việc hỗ trợ kinh phí theo quy định của Chính phủ, của tỉnh. Cùng với đó, Hội đã từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi đến với người dân. Đặc biệt là công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được Hội tăng cường phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền lồng ghép thông qua các mô hình trình diễn giống mới, hội nghị đầu bờ… để phổ biến kiến thức, chuyển giao KHKT cho nông dân. Hoạt động này đã mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội, chính vì vậy đã thu hút đông đảo nông dân gia nhập Hội, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo cho nông dân. Trong đó có các mô hình về chăn nuôi gia súc, gia cầm như dự án chăn nuôi bò sinh sản ở xã Mai Sao, huyện Chi Lăng; chăn nuôi lợn sinh sản ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn…
Những ngôi nhà được xây dựng bằng nguồn vốn 120 tại xã Thanh Lòa (Cao Lộc)
Ảnh: Nguyễn Thịnh
Trong năm 2009, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 1.375 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT nông-lâm nghiệp cho trên 68 nghìn lượt người tham dự, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Cùng với tuyên truyền nâng cao kiến thức KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch hại cho cây trồng, công tác hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất theo chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ được tăng cường. Hội Nông dân và Ngân hàng chính sách xã hội đã tổ chức mở lớp tập huấn phương pháp quản lý, sử dụng vốn cho nông dân, hướng dẫn cơ sở tổ chức bình xét cho vay đúng đối tượng. Qua đó đã tạo điều kiện cho 6.458 hộ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, với tổng dư nợ hiện nay là trên 213 tỷ đồng, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực; 2.566 hộ được vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, với tổng dư nợ trên 32 tỷ đồng… Nhờ đó đã tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐGN và làm giầu chính đáng, hàng nghìn nông dân đã vượt qua ngưỡng đói nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Tính đến 31-12-2009, các cấp Hội Nông dân đã xóa được 1.575 hộ nghèo; ngoài ra Hội còn tham gia phối hợp với ngành chức năng, các cơ quan, đoàn thể xóa được 1.388 hộ nghèo; điển hình làm tốt là Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã xóa được 653 hộ, Bắc Sơn 286 hộ, Văn Quan 115 hộ. Đi đôi với xóa hộ nghèo, công tác xóa nhà tạm cũng được các cấp hội đặc biệt quan tâm, trong năm các cơ sở Hội đã tăng cường tuyên truyền vận động giúp nhau xóa nhà tạm bằng nhiều hình thức như ủng hộ về nguyên vật liệu, ngày công, cho mượn tiền không tính lãi …để cùng với gia đình, dòng họ dựng lên những căn nhà ấm áp tình làng nghĩa xóm. Đến hết tháng 12 năm 2009, toàn Hội đã xóa được 25 nhà tạm cho hội viên nông dân nghèo, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Trong đó cán bộ, hội viên nông dân đã giúp đỡ 2.590 công, 12,7 triệu đồng cộng với nguồn hỗ trợ của MTTQ các cấp là 108 triệu đồng. Điển hình trong công tác này là Hội Nông dân huyện Bình Gia đã xóa được 8 nhà, Lộc Bình 4 nhà, Văn Quan 4 nhà…
Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2010, Hội Nông dân tỉnh đã đề ra một số giải pháp cụ thể, trong đó công tác xây dựng mô hình điểm về xóa hộ nghèo và các dự án phát triển kinh tế để hướng dẫn người nghèo biết cách tổ chức sản xuất, là một trong những giái pháp được Hội chú trọng.

Thúy Đội