Thứ ba,  16/07/2024

Hội Phụ nữ tỉnh: Tổng kết công tác Hội và sơ kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 14/1/2010, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và sơ kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.Trong năm 2009, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động chỉ đạo và lựa chọn vấn đề trọng tâm, chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo hướng thiết thực hiệu quả. Hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, năm 2009, phát triển được 5.823 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 119.590 người. Cuộc vận động xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo được thực hiện có hiệu quả, năm vừa qua, toàn tỉnh đã vận động quyên góp tiền và giúp đỡ ngày công...

Ngày 14/1/2010, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và sơ kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Trong năm 2009, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động chỉ đạo và lựa chọn vấn đề trọng tâm, chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo hướng thiết thực hiệu quả. Hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, năm 2009, phát triển được 5.823 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 119.590 người. Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo được thực hiện có hiệu quả, năm vừa qua, toàn tỉnh đã vận động quyên góp tiền và giúp đỡ ngày công tổng trị giá trên 540 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 34 nhà. Phong trào phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo có địa chỉ tiếp tục được quan tâm, kết quả đã giúp đỡ, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tổng giá trị trên 1tỷ đồng, giúp cho 21.291 phụ nữ nghèo và đã có 6.797 hộ phụ nữ thoát nghèo.
Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Hội quán triệt và triển khai thực hiện với cách làm cụ thể, thiết thực, được các tầng lớp phụ nữ đồng tình hưởng ứng, bước đầu đạt kết quả nhất định. Hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người, qua đó đã tổ chức được 2.519 cuộc học tập nội dung chuyên đề, thu hút hàng chục nghìn lượt phụ nữ tham dự. Việc triển khai xây dựng mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm,chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phổ biến đến 100% các chi hội, tổ hội phụ nữ với các mô hình phù hợp theo điều kiện ở từng địa bàn. Qua đây, giúp cho hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc thêm về đạo đức cách mạng của Người, từ đó học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Nhân dịp này, Hội phụ nữ tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội và của Tỉnh Hội cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2009.

Xuân Hương