Chủ nhật,  21/07/2024

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 15/01, tại Bộ CHQS tỉnh, Đoàn kiểm tra của ủy ban Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) quốc gia do Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Phó ban chỉ đạo ủy ban quốc gia TKCN làm trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra công tác TKCN của tỉnh Lạng Sơn. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tập huấn lái xuồng TKCNTại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng và TKCN của tỉnh Lạng Sơn năm 2009. Trong 2 năm qua (2008 -2009), tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gây ra thiên tai bão lụt, hạn hán, cháy rừng… trên địa bàn toàn tỉnh làm thiệt hại tương đối lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Ủy ban TKCN của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đạo là lực lượng vũ trang tỉnh vào cuộc tham gia công tác TKCN. Do làm tốt công tác TKCN nên đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại về người và vật...

Ngày 15/01, tại Bộ CHQS tỉnh, Đoàn kiểm tra của ủy ban Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) quốc gia do Trung tướng Trần Quang Khuê – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – Phó ban chỉ đạo ủy ban quốc gia TKCN làm trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra công tác TKCN của tỉnh Lạng Sơn.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tập huấn lái xuồng TKCN
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng và TKCN của tỉnh Lạng Sơn năm 2009. Trong 2 năm qua (2008 -2009), tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gây ra thiên tai bão lụt, hạn hán, cháy rừng… trên địa bàn toàn tỉnh làm thiệt hại tương đối lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Ủy ban TKCN của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đạo là lực lượng vũ trang tỉnh vào cuộc tham gia công tác TKCN. Do làm tốt công tác TKCN nên đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại về người và vật chất cho nhân dân trên địa bàn. Nhưng cùng với những kết quả đã làm được, trong thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban tìm kiếm cứu nạn của tỉnh còn gặp phải những khó khăn trong công tác TKCN như lực lượng TKCN còn mỏng, phương tiện còn hạn chế… do đó khi gặp phải tình huống lớn sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thay mặt ủy ban quốc gia TKCN – Trung tướng Trần Quang Khuê đã đánh giá cao những thành tích mà Ủy ban TKCN của tỉnh đã đạt được, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp về tình hình khó khăn trong công tác TKCN của tỉnh. Qua đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, do thời tiết tiếp tục có sự diễn biến phức tạp hơn, nên địa phương cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác giáo dục trong toàn dân về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai; làm tốt công tác chỉ đạo “4 tại chỗ”; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng loại thiên tai, thảm họa một cách cụ thể; thực hiện tốt công tác vận động, huy động và huấn luyện TKCN, phòng chống cháy nổ (PCCN) trong tất cả các lực lượng và toàn dân tham gia; các cơ quan, đơn vị phải duy trì các ca, kíp trực sẵn sàng cơ động, TKCN, PCCN. Đồng chí cũng khẳng định, các lực lượng quân đội trong thời bình phải coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Làm tốt những vấn đề đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương sẽ chủ động và sẵn sàng cơ động, ứng cứu có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Dương Nguyên