Thứ năm,  25/07/2024

Phát động cuộc thi viết về chủ đề "Người tốt, việc tốt

Chiều ngày 14/1/2010, Hội VHNT Lạng Sơn đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về gương “người tốt, việc tốt”. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên các chuyên ngành VHNT trên địa bàn tỉnh.Cuộc thi viết về gương “người tốt, việc tốt” được tổ chức nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực mạnh mẽ góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có quốc tịch Việt Nam. Thể loại tác phẩm là bút ký và ghi chép, dung lượng mỗi tác phẩm không quá 2.500 từ. Nội dung chủ yếu tập trung viết về những tấm gương người tốt, việc tốt của các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua...

Chiều ngày 14/1/2010, Hội VHNT Lạng Sơn đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về gương “người tốt, việc tốt”. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên các chuyên ngành VHNT trên địa bàn tỉnh.
Cuộc thi viết về gương “người tốt, việc tốt” được tổ chức nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực mạnh mẽ góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có quốc tịch Việt Nam. Thể loại tác phẩm là bút ký và ghi chép, dung lượng mỗi tác phẩm không quá 2.500 từ. Nội dung chủ yếu tập trung viết về những tấm gương người tốt, việc tốt của các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh từ năm 2006 đến nay. Yêu cầu bản thảo là những tác phẩm mới, chưa in trên bất kỳ phương tiện báo chí truyền thông nào, đánh vi tính hoặc viết tay sạch sẽ trên một mặt giấy A4, ghi rõ là tác phẩm dự thi “viết về gương người tốt, việc tốt”, tên, địa chỉ và điện thoại của tác giả. Không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi và đạt giải đối với mỗi tác giả tại cuộc thi lần này. Thời gian nhận bài từ ngày 20/1/2010 đến ngày 30/4/2010, tổng kết và trao giải vào tháng 5/2010.

Thanh Huyền