Thứ tư,  24/07/2024

Khắc phục sự cố in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới

Ngày 12/01/2010, ông Nguyễn Minh Tự, sinh năm 1931, cán bộ hưu phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn có mặt tại phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc BHXH tỉnh để xin đổi thẻ BHYT, chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu từ Bệnh xá quân dân y 50 sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông Tự cho biết: Ông là đối tượng cán bộ quản lý đã nghỉ hưu, từ trước đến nay vẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Ban bảo vệ sức khỏe hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không hiểu sao năm 2010, khi đổi thẻ BHYT mới lại thấy trên thẻ ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh xá quân dân y 50. Đối với đối tượng cán bộ quản lý đương chức hoặc đã nghỉ hưu khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa sẽ được hưởng tiêu chuẩn nội A. Ở các bệnh xá, trạm xá không có phòng bệnh chế độ này nên phải chuyển… Hồn nhiên - Ảnh: Thanh LuyệnThực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 2 tháng 12 năm 2009, Sở Y...

Ngày 12/01/2010, ông Nguyễn Minh Tự, sinh năm 1931, cán bộ hưu phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn có mặt tại phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc BHXH tỉnh để xin đổi thẻ BHYT, chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu từ Bệnh xá quân dân y 50 sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Ông Tự cho biết: Ông là đối tượng cán bộ quản lý đã nghỉ hưu, từ trước đến nay vẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Ban bảo vệ sức khỏe hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không hiểu sao năm 2010, khi đổi thẻ BHYT mới lại thấy trên thẻ ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh xá quân dân y 50. Đối với đối tượng cán bộ quản lý đương chức hoặc đã nghỉ hưu khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa sẽ được hưởng tiêu chuẩn nội A. Ở các bệnh xá, trạm xá không có phòng bệnh chế độ này nên phải chuyển…
Hồn nhiên – Ảnh: Thanh Luyện
Thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 2 tháng 12 năm 2009, Sở Y tế đã có Quyết định số 1587/QĐ-SYT ban hành quy định tạm thời việc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một số lượng lớn đối tượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn sẽ được chuyển về khám, chữa bệnh ban đầu tại Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh, Trung tâm y tế thành phố Lạng Sơn, các trạm y tế xã, phường thuộc Trung tâm y tế thành phố; Bệnh xá quân dân y 50, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh xá Công an tỉnh và Phòng khám Đa khoa tư nhân Xứ Lạng. Tuy nhiên, hầu hết đối tượng đều không muốn chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu một phần do cơ sở vật chất của các cơ sở y tế tuyến dưới rõ ràng không thể bằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, một số trường hợp do trục trặc phần mềm in, cấp thẻ (đối với đối tượng không rõ ngày tháng sinh, phần mềm sẽ tự động in thành 01/01; một số đối tượng thuộc diện được Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh quản lý nhưng phần mềm không tự động chọn lọc được), trong thời gian ngắn, in một số lượng thẻ nhiều nên không khỏi có những sai sót.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ, một mặt BHXH tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ của đối tượng, đối với những trường hợp sai ngày, tháng sinh do lỗi phần mềm sẽ khắc phục và in lại thẻ ngay cho đối tượng; mặt khác đối với những trường hợp đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, kiểm tra, đối chiếu với quy định tại Quyết định 1587/QĐ-SYT, nếu đúng đối tượng thì sẽ in, cấp lại thẻ BHYT ngay, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Ngọc Ánh