Thứ sáu,  19/07/2024

Tổng kết dự án LIFE-GAP năm 2008-2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

Ngày 16/1/2010, Sở Y tế, Ban quản lý tiểu dự án LIFE-GAP tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008-2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Là một trong 5 dự án lớn về phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Lạng Sơn, dự án LIFE-GAP( Chương trình AIDS toàn cầu: Tăng cường sự lãnh đạo và đầu tư trong cuộc chiến chống lại đại dịch HIV/AIDS) được triển khai từ năm 2003 và đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống HIV/AIDS, giảm thiểu người lây nhiễm mới, giảm người mắc AIDS và giảm tỷ lệ tử vong. Năm 2008-2009, tiểu dự án thực hiện 2 chương trình: Chương trình tư vấn xét nghiệm tự nguyện ( TVXNTN) và Chương trình tiếp cận cộng đồng tại huyện Hữu Lũng và Thành phố Lạng Sơn. Kết quả, đã cung cấp dịch vụ TVXNTN cho 2538 người, đã phát hiện 117 ca nhiễm mới, trong đó có 84 nam và 33 nữ. Tổng số lượt tiếp cận là 2811 lượt, trong đó có 2756 lượt tiếp cận đối tượng nghiện ma túy; tiếp cận có hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách; phát...

Ngày 16/1/2010, Sở Y tế, Ban quản lý tiểu dự án LIFE-GAP tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008-2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.
Là một trong 5 dự án lớn về phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Lạng Sơn, dự án LIFE-GAP( Chương trình AIDS toàn cầu: Tăng cường sự lãnh đạo và đầu tư trong cuộc chiến chống lại đại dịch HIV/AIDS) được triển khai từ năm 2003 và đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống HIV/AIDS, giảm thiểu người lây nhiễm mới, giảm người mắc AIDS và giảm tỷ lệ tử vong. Năm 2008-2009, tiểu dự án thực hiện 2 chương trình: Chương trình tư vấn xét nghiệm tự nguyện ( TVXNTN) và Chương trình tiếp cận cộng đồng tại huyện Hữu Lũng và Thành phố Lạng Sơn. Kết quả, đã cung cấp dịch vụ TVXNTN cho 2538 người, đã phát hiện 117 ca nhiễm mới, trong đó có 84 nam và 33 nữ. Tổng số lượt tiếp cận là 2811 lượt, trong đó có 2756 lượt tiếp cận đối tượng nghiện ma túy; tiếp cận có hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách; phát 5946 tài liệu truyền thông, 9846 bao cao su, 831 lọ thuốc sát trùng. Mở các lớp tập huấn cho nhân viên tư vấn cộng đồng; thu gom và tiêu hủy 140 thùng bơm kim tiêm…
Nhìn chung, do đã có kinh nghiệm hơn 5 năm thực hiện, nên việc thực hiện 2 chương trình của tiểu dự án năm 2008-2009 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Trên cơ sở những kinh nghiệm từ thực tế, ban chỉ đạo tiểu Dự án đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2010, trong đó quan tâm nâng cấp các phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại Thành phố và Hữu Lũng; tăng cường tập huấn cho đội ngũ nhân viên tiếp cận cộng đồng để các hoạt động mang lại hiệu quả hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HVI/AIDS tại Lạng Sơn.

MH