Thứ sáu,  19/07/2024

Lạng Sơn: Sau một năm triển khai bảo hiểm thất nghiệp

Tính đến hết 31/12/2009, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 26.883 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số thu 9.667 triệu đồng, bằng 62,82% số người đang tham gia BHXH bắt buộc. Bà Vi Thị Nụ - Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh cho biết: “Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tiến hành rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn”. Việc rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn gặp nhiều khó khăn: một phần do là chính sách mới, chủ sử dụng lao động và người lao động còn chưa hiểu hết và chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp; một phần do cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở một số huyện chưa quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến chính sách… Có đơn vị sau khi nhận được công văn hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã gửi văn...

Tính đến hết 31/12/2009, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 26.883 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số thu 9.667 triệu đồng, bằng 62,82% số người đang tham gia BHXH bắt buộc.
Bà Vi Thị Nụ – Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh cho biết: “Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tiến hành rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn”. Việc rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn gặp nhiều khó khăn: một phần do là chính sách mới, chủ sử dụng lao động và người lao động còn chưa hiểu hết và chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp; một phần do cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở một số huyện chưa quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến chính sách… Có đơn vị sau khi nhận được công văn hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã gửi văn bản đề nghị không tham gia bảo hiểm thất nghiệp với lý do trong suốt 40 năm hoạt động, Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động, chưa từng để xảy ra tình trạng thất nghiệp và sẽ… không bao giờ thất nghiệp… Những nhận thức sai lầm như vậy không phải là ít!. Tuy nhiên sau khi nhận được sự giải thích của cơ quan BHXH, các đơn vị đã tiến hành rà soát và đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Công nhân Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành chuyển gạch vào lò
Ảnh: Thanh Đàn
Việc hạch toán kinh phí tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng là một khó khăn cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thuộc nguồn ngân sách Nhà nước. Do còn lúng túng nên đa số các đơn vị đã hạch toán thiếu nguồn kinh phí 1% do đơn vị sử dụng lao động đóng BHTN cho người lao động, tính đến hết 31/12, số nợ bảo hiểm thất nghiệp của toàn tỉnh còn khoảng trên 900 triệu đồng, chủ yếu do các đơn vị thuộc nguồn ngân sách chưa được cấp bổ sung kinh phí.

Từ 01/01/2010, những người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 01/01/2009 nếu bị thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH. Ông Trần Văn Quý – Trưởng phòng Chính sách Lao động Tiền lương, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động Thương binh&Xã hội, Sở LĐTB&XH tỉnh đã hướng dẫn Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp của người lao động bị thất nghiệp. Nhưng cho đến thời điểm này (12/01/2010), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có người lao động nào đến đăng ký thất nghiệp”.

Ngọc Ánh