Thứ sáu,  12/07/2024

Phong trào bê tông hoá đường giao thông nông thôn ở Khuất Xá

Xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình gồm có 14 thôn, bản, với 1.063 hộ dân sinh sống. Trong những năm gần đây, người dân có điều kiện về vốn, khoa học kĩ thuật, ứng dụng giống mới vào sản xuất, nên đời sống từng ngày được nâng cao. Bên cạnh đó, các phong trào văn hoá, xã hội của xã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông nông thôn đã được nhân dân, hưởng ứng tích cực. Đến thôn Bản Chu, những đường làng, ngõ xóm đều đã được bê tông hoá sạch sẽ đến tận các hộ gia đình. Ông Lộc Văn Cờ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là thôn tiên phong trong thực hiện bê tông hóa đường giao thông của xã từ năm 2004. Sau những mét đường đầu tiên được bê tông sạch sẽ, nhân dân các thôn, bản bắt đầu quan tâm đến phong trào làm đường giao thông nông thôn. Hàng năm, xã tuyên truyền, triển khai phong trào, các thôn, bản đoàn kết, quyết tâm và họp dân, thống nhất đóng góp sức người, sức của làm đường. Với lượng xi măng được cấp mỗi...

Xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình gồm có 14 thôn, bản, với 1.063 hộ dân sinh sống. Trong những năm gần đây, người dân có điều kiện về vốn, khoa học kĩ thuật, ứng dụng giống mới vào sản xuất, nên đời sống từng ngày được nâng cao. Bên cạnh đó, các phong trào văn hoá, xã hội của xã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông nông thôn đã được nhân dân, hưởng ứng tích cực.
Đến thôn Bản Chu, những đường làng, ngõ xóm đều đã được bê tông hoá sạch sẽ đến tận các hộ gia đình. Ông Lộc Văn Cờ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là thôn tiên phong trong thực hiện bê tông hóa đường giao thông của xã từ năm 2004. Sau những mét đường đầu tiên được bê tông sạch sẽ, nhân dân các thôn, bản bắt đầu quan tâm đến phong trào làm đường giao thông nông thôn. Hàng năm, xã tuyên truyền, triển khai phong trào, các thôn, bản đoàn kết, quyết tâm và họp dân, thống nhất đóng góp sức người, sức của làm đường. Với lượng xi măng được cấp mỗi năm, nhân dân đều tập trung ngày công, đóng góp tiền để mua cát, sỏi thực hiện bê tông hoá. Thực hiện phong trào, có thôn còn hình thành quỹ, đóng góp theo nhóm để bê tông hoá từ đường chính của thôn đến sân nhà. Phong trào làm đường giao thông nông thôn từ năm 2004 đến nay luôn được thực hiện tốt, năm nào cũng vượt chỉ tiêu giao. Điển hình, trong năm 2009, xã được giao 60 tấn xi măng, nhưng đã làm vượt đến 117 tấn, được 810m đường ở các thôn: Bản Chu, Pò Loỏng và thôn Tằm Chả. Đến nay, toàn xã đã bê tông hoá được khoảng 50% đường giao thông nông thôn, trong đó, thôn Bản Chu, thôn Nặm Lè làm được nhiều nhất, bê tông đạt đến 85%.
Đặc điểm đường giao thông nông thôn ở Khuất Xá là khá bằng phẳng, nhưng nhiều thôn ở cách xa trung tâm xã nên vận chuyển khó khăn. Toàn xã không có thôn nào có thể tự khai thác được cát, sỏi, trong khi, ở các thôn này mức sống của người dân chưa cao, việc đóng góp còn nhiều hạn chế. Mặt khác, hàng năm, nhân dân không chỉ đóng góp làm đường, mà còn đóng góp để thực hiện các phong trào văn hoá như xây nhà văn hoá thôn, đóng góp các nguồn quỹ… Đối với những thôn khó khăn, những hộ nghèo, việc huy động ngày công đều được mọi người dân sẵn sàng, nhưng đóng góp tiền, với nhiều khoản góp trong một năm thì với họ đó không phải là chuyện dễ. Vì vậy, giữa các thôn, việc thực hiện bê tông hoá chưa đồng đều. Bên cạnh những thôn làm được nhiều như Bản Chu, Nặm Lè, một số thôn bê tông được khoảng 50- 60% đường thôn, thì có 5 thôn chưa thực hiện bê tông được mét đường nào, đó là các thôn: Pắn Pé, Khòn Trang, Khòn Mu, Bản Lải và thôn Pò Ngoà, đặc biệt trong đó có 2 thôn vùng III (Bản Lải, Pò Ngoà), điều kiện đi lại cũng như đời sống kinh tế khó khăn nhất xã.
Do chênh lệch về mức sống và điều kiện địa hình, phong trào làm đường giao thông ở xã Khuất Xá còn nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND xã tâm sự: Xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với các thôn, bản còn nhiều khó khăn. Đồng thời tranh thủ các nguồn hỗ trợ trên địa bàn xã để cùng đóng góp, động viên nhân dân các thôn khó khăn làm đường giao thông. Kế hoạch năm 2010, xã sẽ thực hiện bê tông hoá ở thôn Pắn Pé, Khòn Trang và Khòn Mu. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong toàn dân, tin rằng xã Khuất Xá sẽ từng bước khang trang đường làng, ngõ xóm, không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại, góp phần thúc đẩy kinh tế xã phát triển.

Lâm Như