Chủ nhật,  21/07/2024

Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Trung theo Đề án 165

Sáng ngày 18/1/2010, Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 thuộc Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc khoá II cho 48 học viên của lớp học đến từ 47 cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết thúc lớp học, có 8 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 17,4%), 16 học viên đạt loại giỏi (chiếm 34,8%), 12 học viên đạt loại khá (chiếm 26,1%). Sau khi học xong chương trình, các học viên đã sử dụng tương đối thành thạo tiếng Trung trong giao tiếp, sinh hoạt....

Sáng ngày 18/1/2010, Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 thuộc Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc khoá II cho 48 học viên của lớp học đến từ 47 cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Kết thúc lớp học, có 8 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 17,4%), 16 học viên đạt loại giỏi (chiếm 34,8%), 12 học viên đạt loại khá (chiếm 26,1%). Sau khi học xong chương trình, các học viên đã sử dụng tương đối thành thạo tiếng Trung trong giao tiếp, sinh hoạt.

Lê Thảo