Thứ hai,  22/07/2024

Lộc Yên với phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH ở khu dân cư

Lộc Yên (Cao Lộc) là một trong những xã có hai thôn được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết 20 năm (1989 – 2009) phong trào xây dựng Làng văn hóa (VH) và tuyên dương Làng VH tiêu biểu của huyện Cao Lộc năm 2009. Chúng tôi, về thăm Lộc Yên lần này vào những ngày đầu năm 2010 khi mà cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân nơi đây đang ra sức nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, công tác… để chuẩn bị đón Xuân Canh Dần đang đến gần.Đồng chí Lưu Trung Tiến, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Yên vui mừng cho chúng tôi biết về kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư (TDĐKXDĐSVH ở KDC) năm 2009 vừa qua. Theo đó, xã có 4 khu dân cư (KDC) đạt tiêu chuẩn KDC tiên tiến và 177 hộ gia đình đạt GĐVH. Trong đó, xã đề nghị huyện công nhận 3 KDC tiên tiến và 38 hộ GĐVH đạt 3 năm liên tục. Trong số các KDC đạt tiêu chuẩn KDC tiên tiến năm 2009 này, đáng mừng là có...

Lộc Yên (Cao Lộc) là một trong những xã có hai thôn được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết 20 năm (1989 – 2009) phong trào xây dựng Làng văn hóa (VH) và tuyên dương Làng VH tiêu biểu của huyện Cao Lộc năm 2009.
Chúng tôi, về thăm Lộc Yên lần này vào những ngày đầu năm 2010 khi mà cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân nơi đây đang ra sức nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, công tác… để chuẩn bị đón Xuân Canh Dần đang đến gần.
Đồng chí Lưu Trung Tiến, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Yên vui mừng cho chúng tôi biết về kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư (TDĐKXDĐSVH ở KDC) năm 2009 vừa qua. Theo đó, xã có 4 khu dân cư (KDC) đạt tiêu chuẩn KDC tiên tiến và 177 hộ gia đình đạt GĐVH. Trong đó, xã đề nghị huyện công nhận 3 KDC tiên tiến và 38 hộ GĐVH đạt 3 năm liên tục. Trong số các KDC đạt tiêu chuẩn KDC tiên tiến năm 2009 này, đáng mừng là có hai KDC là thôn Lục Tát và Nà Mò là những thôn đã từng được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng VH của huyện Cao Lộc vẫn tiếp tục duy trì và phát triển được phong trào…
Phơi ngô
Có thể nói, đạt những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động Toàn dân ĐKXDĐSVH ở KDC đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quy ước, hương ước thôn bản đã đề ra; khơi dậy mạnh mẽ việc giữ gìn, bảo tồn, làm giàu và phát huy các nét đẹp VH truyền thống giàu bản sắc của quê hương, dân tộc… Đồng chí Lộc Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết, thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở KDC, thời gian qua xã cũng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, song mấu chốt phải tuyên truyền đúng và trúng vấn đề trên cơ sở thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn, đặc điểm dân cư. Thứ nữa là, phát huy cao độ vai trò của chi bộ và đảng viên tại cơ sở. Nếu chi bộ đảng đoàn kết thì khu dân cư đó đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các phong trào.
Hiện nay, tại 9/9 thôn của xã đã có nhà VH, phục vụ nhu cầu hội họp của nhân dân. Hàng năm, vào ngày cuối tháng Giêng, tại xã vẫn duy trì và tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động VH, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, hoạt động thể dục thể thao bổ ích, khoẻ khoắn, đầy tinh thần thượng võ;… Đặc biệt, xã cũng có đội sư tử biểu diễn trong lễ hội… tạo ra một không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới, khiến cho mọi người thêm hăng say lao động, sản xuất và công tác, cũng như góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Trong năm 2010 này, Lộc Yên cũng đã đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào nói chung, phong trào TDĐKXD ĐSVH ở KDC nói riêng, góp phần xoá đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Hoàng Thịnh