Thứ hai,  22/07/2024

Lạng Sơn nỗ lực thực hiện chương trình giảm nghèo

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản thuộc khu vực III…, nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế, văn hoá, xã hội. Qua 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, mặc dù chịu nhiều tác động của thiên tai, lạm phát, suy giảm kinh tế toàn cầu … nhưng được sự chỉ đạo tích cực của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự lồng ghép gắn kết tích cực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đã tạo động lực thuận lợi cho thực hiện chương trình giảm nghèo. Sản xuất vật liệu xây dựng - một nghề đang tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn Ảnh: Đông BắcQua 4...

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, bản thuộc khu vực III…, nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế, văn hoá, xã hội.
Qua 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, mặc dù chịu nhiều tác động của thiên tai, lạm phát, suy giảm kinh tế toàn cầu … nhưng được sự chỉ đạo tích cực của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự lồng ghép gắn kết tích cực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội đã tạo động lực thuận lợi cho thực hiện chương trình giảm nghèo.
Sản xuất vật liệu xây dựng – một nghề đang tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn
Ảnh: Đông Bắc
Qua 4 năm thực hiện chương trình (2006-2009), toàn tỉnh có khoảng 53.875 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi, trong đó tập trung cho vay theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, tại các xã đặc biệt khó khăn, nâng mức cho vay cho hộ nghèo bình quân từ 6-7 triệu đồng/hộ; triển khai xây dựng 110 mô hình trình diễn khuyến nông, khuyến lâm theo hình thức mở hội nghị đầu bờ với 40.402 lượt người nghèo tham dự; đầu tư xây dựng 489 công trình hạ tầng phục vụ sản xuất ở 74 xã đặc biệt khó khăn, trong đó xây dựng được 222 công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho gần 31.000 người, nước sinh hoạt phân tán cho 5.950 hộ với tổng kinh phí 62,4 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư trên 500 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia như: chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng; dự án giảm nghèo của Ngân hàng thế giới (WB); chương trình kiên cố hoá trường học; kiên cố hoá kênh mương và đường giao thông nông thôn; nước sạch và vệ sinh môi trường; dự án di dân, tái định cư.
Bên cạnh đó, tăng cường các chính sách góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong xoá đói giảm nghèo như: Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo, truyền thông giảm nghèo tập trung vào các mô hình làm ăn có hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân. Từ đó các chương trình dự án được triển khai đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, đồng bào các dân tộc nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội của địa phương như ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc, hội thi tiếng hát dân ca các dân tộc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng được gần 1.000 làng bản đạt tiêu chuẩn “Làng văn hoá” các cấp, có nhiều xã trên 50% dân cư là người dân tộc thiểu số đạt tiêu chuẩn xã văn hoá cấp tỉnh. Sự nghiệp giáo dục phổ thông và mầm non có bước phát triển mạnh mẽ. Số sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học ngày càng tăng. Công tác dạy nghề cho thanh niên người dân tộc cũng được chú trọng.
Từ năm 2006 đến nay, mỗi năm tổ chức dạy nghề cho 7.201 người nghèo được đào tạo nghề miễn phí, đạt 100% kế hoạch, trong đó trên 60% đã tìm được việc làm, tự tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập để giảm nghèo cho gia đình.Về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đến nay đã cấp được 800.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào các xã đặc biệt khó khăn, đạt 100% kế hoạch; 100% trạm y tế ở các xã miền núi được xây dựng kiên cố, trên 90% số trạm y tế có bác sỹ, 100% số thôn, bản có nhân viên y tế phục vụ. Ngoài đầu tư bằng vật chất, tỉnh còn chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số bằng việc mở các lớp đào tạo ngắn hạn, cử tuyển con em dân tộc vào học các trường đại học, cao đẳng; quan tâm phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số; lựa chọn, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các cấp.
Với những chính sách, dự án được triển khai đồng bộ và có hiệu quả trên đã tạo tiền đề, động lực cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo có thể cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,07% (cuối năm 2005) xuống còn 17,85% vào cuối năm 2009. Có thể khẳng định rằng, công tác xoá đói giảm nghèo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp dân cư; Các phong trào “vì người nghèo” đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và giúp đỡ của các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

Nguyễn Xuân Đài