Chủ nhật,  21/07/2024

Thành phố Lạng Sơn: Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hiện nay, thành phố Lạng Sơn có 6 dự án khu đô thị mới, 5 dự án xây dựng khu tái định cư và 1 dự án xây dựng khu vui chơi giải trí trên địa bàn xã Hoàng Đồng, Mai Pha, phường Chi Lăng, Vĩnh Trại, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ. Tổng diện tích bị thu hồi phục vụ dự án hơn 487 triệu m2, trong đó 2.696 hộ dân bị ảnh hưởng, 704 hộ phải di chuyển chỗ ở. Do vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, lượng đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục phát sinh. Trước tình hình đó, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác tiếp dân, chủ động xem xét giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Lịch tiếp dân được niêm yết công khai. Những nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đều được ghi chép đầy đủ. Người dân được...

Hiện nay, thành phố Lạng Sơn có 6 dự án khu đô thị mới, 5 dự án xây dựng khu tái định cư và 1 dự án xây dựng khu vui chơi giải trí trên địa bàn xã Hoàng Đồng, Mai Pha, phường Chi Lăng, Vĩnh Trại, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ. Tổng diện tích bị thu hồi phục vụ dự án hơn 487 triệu m2, trong đó 2.696 hộ dân bị ảnh hưởng, 704 hộ phải di chuyển chỗ ở. Do vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, lượng đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục phát sinh.
Trước tình hình đó, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác tiếp dân, chủ động xem xét giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Lịch tiếp dân được niêm yết công khai. Những nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đều được ghi chép đầy đủ. Người dân được hướng dẫn trực tiếp viết đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nguyện vọng theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo. Sau mỗi kỳ tiếp dân, Chủ tịch UBND thành phố thông báo kết quả và có ý kiến chỉ đạo xem xét giải quyết các vụ việc theo đúng thẩm quyền và pháp luật.
Năm 2009, các ngành chức năng đã tổ chức tiếp 526 lượt công dân, so với cùng kỳ năm 2008 tăng 28 lượt. Tiếp nhận 683 đơn, trong đó 86 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo và 594 đơn đề nghị giải quyết. Trong tổng số đơn thành phố đã giải quyết có 349 đơn thuộc thẩm quyền theo pháp luật. Các nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến hành vi vi phạm của công dân trong lĩnh vực xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất đường đi chung, giá cả đền bù giải phóng mặt bằng quá thấp, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Do chú trọng công tác tiếp dân nên nhiều ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được xem xét giải quyết kịp thời. Nhiều hộ gia đình sau khi nghe phân tích, giải thích thấu tình đạt lý đã hiểu rõ hơn về chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chấm dứt khiếu kiện.
Dự án khu tái định cư I Mai Pha, TP Lạng Sơn
Cùng với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, UBND thành phố còn tích cực chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và nâng cao trách nhiệm tiếp công dân. Mặc dù lượng đơn thư từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố tương đối lớn, nhưng bằng sự nỗ lực của UBND thành phố, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã, phối hợp với các ngành liên quan nên tỷ lệ giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo đạt từ 95 – 100%.
Tuy nhiên, việc chưa đảm bảo thời gian theo quy định; một số cơ quan, đơn vị phường, xã chưa chủ động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại các kỳ tiếp công dân; chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng thường xuyên thay đổi không đồng bộ; một số vụ việc khiếu nại phức tạp do lịch sử để lại nên khó giải quyết; cán bộ các phường, xã kiêm nhiệm, năng lực còn hạn chế…đã ảnh hưởng đến quá trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Năm 2010, để làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thành phố đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục duy trì lịch tiếp dân theo định kỳ; đảm bảo phân loại, xử lý 100% đơn thư; giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân; nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở, tập trung giải quyết vụ việc bức xúc, không để xảy ra điểm nóng hoặc tổ chức khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng; phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân nhất là trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Thanh Hòa