Chủ nhật,  21/07/2024

218/226 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công

Năm 2009, công tác “đền ơn đáp nghĩa” được các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm thực hiện tích cực, hiệu quả. Trong năm qua toàn tỉnh đã huy động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 1 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã xây tặng 40 nhà tình nghĩa, sửa chữa, kiên cố 87 nhà ở cho người có công, phụng dưỡng suốt đời 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều gia đình người có công được đầu tư, hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất kinh doanh, con em người có công được thụ hưởng nhiều ưu đãi xã hội, 98,8% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Với những nỗ lực đó, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 218/226 xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, trong đó, năm 2009, tỉnh ta đã công nhận mới 40 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có...

Năm 2009, công tác “đền ơn đáp nghĩa” được các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm thực hiện tích cực, hiệu quả.
Trong năm qua toàn tỉnh đã huy động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 1 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã xây tặng 40 nhà tình nghĩa, sửa chữa, kiên cố 87 nhà ở cho người có công, phụng dưỡng suốt đời 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều gia đình người có công được đầu tư, hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất kinh doanh, con em người có công được thụ hưởng nhiều ưu đãi xã hội, 98,8% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.
Với những nỗ lực đó, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 218/226 xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, trong đó, năm 2009, tỉnh ta đã công nhận mới 40 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công.

Phong Linh