Thứ năm,  18/07/2024

Thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010

LSO-Ngày 25/1/2010, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 đã họp thông qua Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Dần và Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010.Mở đầu cho hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân và tổ chức Lễ hội xuân năm 2010 sẽ là các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tuyên truyền , giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khẳng định những thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, từ đó tin tưởng...

LSO-Ngày 25/1/2010, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 đã họp thông qua Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Dần và Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010.
Mở đầu cho hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân và tổ chức Lễ hội xuân năm 2010 sẽ là các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tuyên truyền , giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khẳng định những thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Tiếp theo là các hoạt động tổ chức vui Tết đón xuân tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Việc Tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm nay hướng tới mục đích quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá du lịch, các di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm vật chất, tinh thần và con người Xứ Lạng nhằm thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Theo Kế hoạch, các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân, đón Tết Canh Dần và Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010 sẽ diễn ra từ ngày 02/02/2010 đến hết ngày 15/03/2010.

MC