Chủ nhật,  21/07/2024

Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tổng kết năm 2009

LSO-Chiều ngày 27/1/2010, tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2009.Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh Lạng Sơn gồm 10 sở, ngành: Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn và Cục Thống kê. Năm 2009, các đơn vị trong cụm đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tốt trình độ chuyên môn, tích cực và chủ động trong công tác tham mưu, giải quyết các công việc được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Lãnh đạo Sở Nội vụ - Cụm trưởng cụm thi đua phát biểu tại hội...

LSO-Chiều ngày 27/1/2010, tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2009.
Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh Lạng Sơn gồm 10 sở, ngành: Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn và Cục Thống kê. Năm 2009, các đơn vị trong cụm đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tốt trình độ chuyên môn, tích cực và chủ động trong công tác tham mưu, giải quyết các công việc được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Lãnh đạo Sở Nội vụ – Cụm trưởng cụm thi đua phát biểu tại hội nghị
Trong năm, cụm đã chủ động đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, gắn thi đua, khen thưởng với kết quả công tác của tập thể, cá nhân, phát động thi đua gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” và chào mừng 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ ở từng đơn vị. Bước sang năm 2010-năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị trong công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu 100% các đơn vị trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, 100% tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và danh hiệu lao động tiên tiến trở lên….
Tại hội nghị, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp đã suy tôn các đơn vị nhất, nhì, ba trong cụm; bầu Cụm trưởng, Cụm phó và ký giao ước thi đua năm 2010.

Bảo Vy